นพ. ดำรงพันธ์ วัฒนะโชติ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Japanese, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

นพ. ดำรงพันธ์ วัฒนะโชติ