นพ. ชูศักดิ์ หล่อจิตต์เสียง

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
อายุรศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

นัดหมายแพทย์

นพ. ชูศักดิ์ หล่อจิตต์เสียง
พุธ
27 ม.ค.
คลินิกหัวใจ
พฤหัสบดี
28 ม.ค.
คลินิกหัวใจ
ศุกร์
29 ม.ค.
เสาร์
30 ม.ค.
คลินิกหัวใจ
อาทิตย์
31 ม.ค.
คลินิกหัวใจ
จันทร์
01 ก.พ.
คลินิกหัวใจ
อังคาร
02 ก.พ.
คลินิกหัวใจ
พุธ
03 ก.พ.
คลินิกหัวใจ
พฤหัสบดี
04 ก.พ.
คลินิกหัวใจ
ศุกร์
05 ก.พ.
เสาร์
06 ก.พ.
คลินิกหัวใจ
อาทิตย์
07 ก.พ.
คลินิกหัวใจ
จันทร์
08 ก.พ.
คลินิกหัวใจ
อังคาร
09 ก.พ.
คลินิกหัวใจ
พุธ
10 ก.พ.
คลินิกหัวใจ
พฤหัสบดี
11 ก.พ.
คลินิกหัวใจ
ศุกร์
12 ก.พ.
เสาร์
13 ก.พ.
คลินิกหัวใจ
อาทิตย์
14 ก.พ.
คลินิกหัวใจ
จันทร์
15 ก.พ.
คลินิกหัวใจ
อังคาร
16 ก.พ.
คลินิกหัวใจ
พุธ
17 ก.พ.
คลินิกหัวใจ
พฤหัสบดี
18 ก.พ.
คลินิกหัวใจ
ศุกร์
19 ก.พ.
เสาร์
20 ก.พ.
คลินิกหัวใจ
อาทิตย์
21 ก.พ.
คลินิกหัวใจ
จันทร์
22 ก.พ.
คลินิกหัวใจ
อังคาร
23 ก.พ.
คลินิกหัวใจ
พุธ
24 ก.พ.
คลินิกหัวใจ
พฤหัสบดี
25 ก.พ.
คลินิกหัวใจ
ศุกร์
26 ก.พ.
เสาร์
27 ก.พ.
คลินิกหัวใจ
อาทิตย์
28 ก.พ.
คลินิกหัวใจ
จันทร์
01 มี.ค.
คลินิกหัวใจ
อังคาร
02 มี.ค.
คลินิกหัวใจ
พุธ
03 มี.ค.
คลินิกหัวใจ
พฤหัสบดี
04 มี.ค.
คลินิกหัวใจ
ศุกร์
05 มี.ค.
เสาร์
06 มี.ค.
คลินิกหัวใจ
อาทิตย์
07 มี.ค.
คลินิกหัวใจ
จันทร์
08 มี.ค.
คลินิกหัวใจ
อังคาร
09 มี.ค.
คลินิกหัวใจ
พุธ
10 มี.ค.
คลินิกหัวใจ
พฤหัสบดี
11 มี.ค.
คลินิกหัวใจ
ศุกร์
12 มี.ค.
เสาร์
13 มี.ค.
คลินิกหัวใจ
อาทิตย์
14 มี.ค.
คลินิกหัวใจ
จันทร์
15 มี.ค.
คลินิกหัวใจ
อังคาร
16 มี.ค.
คลินิกหัวใจ
พุธ
17 มี.ค.
คลินิกหัวใจ
พฤหัสบดี
18 มี.ค.
คลินิกหัวใจ
ศุกร์
19 มี.ค.
เสาร์
20 มี.ค.
คลินิกหัวใจ
อาทิตย์
21 มี.ค.
คลินิกหัวใจ
จันทร์
22 มี.ค.
คลินิกหัวใจ
อังคาร
23 มี.ค.
คลินิกหัวใจ
พุธ
24 มี.ค.
คลินิกหัวใจ
พฤหัสบดี
25 มี.ค.
คลินิกหัวใจ
ศุกร์
26 มี.ค.
เสาร์
27 มี.ค.
คลินิกหัวใจ
อาทิตย์
28 มี.ค.
คลินิกหัวใจ
จันทร์
29 มี.ค.
คลินิกหัวใจ
อังคาร
30 มี.ค.
คลินิกหัวใจ