นพ. ชูศักดิ์ หล่อจิตต์เสียง

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
อายุรศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

นัดหมายแพทย์

นพ. ชูศักดิ์ หล่อจิตต์เสียง
เสาร์
07 ส.ค.
Cardiac Center
อาทิตย์
08 ส.ค.
Cardiac Center
จันทร์
09 ส.ค.
Cardiac Center
อังคาร
10 ส.ค.
Cardiac Center
พุธ
11 ส.ค.
Cardiac Center
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
Cardiac Center
ศุกร์
13 ส.ค.
เสาร์
14 ส.ค.
Cardiac Center
อาทิตย์
15 ส.ค.
Cardiac Center
จันทร์
16 ส.ค.
Cardiac Center
อังคาร
17 ส.ค.
Cardiac Center
พุธ
18 ส.ค.
Cardiac Center
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
Cardiac Center
ศุกร์
20 ส.ค.
เสาร์
21 ส.ค.
Cardiac Center
อาทิตย์
22 ส.ค.
Cardiac Center
จันทร์
23 ส.ค.
Cardiac Center
อังคาร
24 ส.ค.
Cardiac Center
พุธ
25 ส.ค.
Cardiac Center
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
Cardiac Center
ศุกร์
27 ส.ค.
เสาร์
28 ส.ค.
Cardiac Center
อาทิตย์
29 ส.ค.
Cardiac Center
จันทร์
30 ส.ค.
Cardiac Center
อังคาร
31 ส.ค.
Cardiac Center
พุธ
01 ก.ย.
Cardiac Center
พฤหัสบดี
02 ก.ย.
Cardiac Center
ศุกร์
03 ก.ย.
เสาร์
04 ก.ย.
Cardiac Center
อาทิตย์
05 ก.ย.
Cardiac Center
จันทร์
06 ก.ย.
Cardiac Center
อังคาร
07 ก.ย.
Cardiac Center
พุธ
08 ก.ย.
Cardiac Center
พฤหัสบดี
09 ก.ย.
Cardiac Center
ศุกร์
10 ก.ย.
เสาร์
11 ก.ย.
Cardiac Center
อาทิตย์
12 ก.ย.
Cardiac Center
จันทร์
13 ก.ย.
Cardiac Center
อังคาร
14 ก.ย.
Cardiac Center
พุธ
15 ก.ย.
Cardiac Center
พฤหัสบดี
16 ก.ย.
Cardiac Center
ศุกร์
17 ก.ย.
เสาร์
18 ก.ย.
Cardiac Center
อาทิตย์
19 ก.ย.
Cardiac Center
จันทร์
20 ก.ย.
Cardiac Center
อังคาร
21 ก.ย.
Cardiac Center
พุธ
22 ก.ย.
Cardiac Center
พฤหัสบดี
23 ก.ย.
Cardiac Center
ศุกร์
24 ก.ย.
เสาร์
25 ก.ย.
Cardiac Center
อาทิตย์
26 ก.ย.
Cardiac Center
จันทร์
27 ก.ย.
Cardiac Center
อังคาร
28 ก.ย.
Cardiac Center
พุธ
29 ก.ย.
Cardiac Center
พฤหัสบดี
30 ก.ย.
Cardiac Center
ศุกร์
01 ต.ค.
เสาร์
02 ต.ค.
Cardiac Center
อาทิตย์
03 ต.ค.
Cardiac Center
จันทร์
04 ต.ค.
Cardiac Center
อังคาร
05 ต.ค.
Cardiac Center
พุธ
06 ต.ค.
พฤหัสบดี
07 ต.ค.
ศุกร์
08 ต.ค.
เสาร์
09 ต.ค.
Cardiac Center
อาทิตย์
10 ต.ค.
Cardiac Center
จันทร์
11 ต.ค.
Cardiac Center
อังคาร
12 ต.ค.
Cardiac Center
พุธ
13 ต.ค.
พฤหัสบดี
14 ต.ค.
ศุกร์
15 ต.ค.
เสาร์
16 ต.ค.
Cardiac Center
อาทิตย์
17 ต.ค.
Cardiac Center
จันทร์
18 ต.ค.
Cardiac Center
อังคาร
19 ต.ค.
Cardiac Center
พุธ
20 ต.ค.
พฤหัสบดี
21 ต.ค.
ศุกร์
22 ต.ค.
เสาร์
23 ต.ค.
Cardiac Center
อาทิตย์
24 ต.ค.
Cardiac Center
จันทร์
25 ต.ค.
Cardiac Center
อังคาร
26 ต.ค.
Cardiac Center
พุธ
27 ต.ค.
พฤหัสบดี
28 ต.ค.
ศุกร์
29 ต.ค.
เสาร์
30 ต.ค.
Cardiac Center