นพ. ชุมพล ศุภนันตฤกษ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Moderate Sedation, Bangkok Hospital Medical Center, ไทย
BBBB
HF Pathway, Bangkok Hospital Medical Center, ไทย
BBBB
AMI Pathway, Bangkok Hospital Medical Center, ไทย

นัดหมายแพทย์

นพ. ชุมพล ศุภนันตฤกษ์
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
Cardiac Center
ศุกร์
06 ส.ค.
เสาร์
07 ส.ค.
อาทิตย์
08 ส.ค.
Cardiac Center
จันทร์
09 ส.ค.
Cardiac Center
อังคาร
10 ส.ค.
พุธ
11 ส.ค.
Cardiac Center
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
Cardiac Center
ศุกร์
13 ส.ค.
เสาร์
14 ส.ค.
อาทิตย์
15 ส.ค.
Cardiac Center
จันทร์
16 ส.ค.
Cardiac Center
อังคาร
17 ส.ค.
พุธ
18 ส.ค.
Cardiac Center
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
Cardiac Center
ศุกร์
20 ส.ค.
เสาร์
21 ส.ค.
อาทิตย์
22 ส.ค.
Cardiac Center
จันทร์
23 ส.ค.
Cardiac Center
อังคาร
24 ส.ค.
พุธ
25 ส.ค.
Cardiac Center
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
Cardiac Center
ศุกร์
27 ส.ค.
เสาร์
28 ส.ค.
อาทิตย์
29 ส.ค.
Cardiac Center
จันทร์
30 ส.ค.
Cardiac Center
อังคาร
31 ส.ค.
พุธ
01 ก.ย.
Cardiac Center
พฤหัสบดี
02 ก.ย.
Cardiac Center
ศุกร์
03 ก.ย.
เสาร์
04 ก.ย.
อาทิตย์
05 ก.ย.
Cardiac Center
จันทร์
06 ก.ย.
Cardiac Center
อังคาร
07 ก.ย.
พุธ
08 ก.ย.
Cardiac Center
พฤหัสบดี
09 ก.ย.
Cardiac Center
ศุกร์
10 ก.ย.
เสาร์
11 ก.ย.
อาทิตย์
12 ก.ย.
Cardiac Center
จันทร์
13 ก.ย.
Cardiac Center
อังคาร
14 ก.ย.
พุธ
15 ก.ย.
Cardiac Center
พฤหัสบดี
16 ก.ย.
Cardiac Center
ศุกร์
17 ก.ย.
เสาร์
18 ก.ย.
อาทิตย์
19 ก.ย.
Cardiac Center
จันทร์
20 ก.ย.
Cardiac Center
อังคาร
21 ก.ย.
พุธ
22 ก.ย.
Cardiac Center
พฤหัสบดี
23 ก.ย.
Cardiac Center
ศุกร์
24 ก.ย.
เสาร์
25 ก.ย.
อาทิตย์
26 ก.ย.
Cardiac Center
จันทร์
27 ก.ย.
Cardiac Center
อังคาร
28 ก.ย.
พุธ
29 ก.ย.
Cardiac Center
พฤหัสบดี
30 ก.ย.
Cardiac Center
ศุกร์
01 ต.ค.
เสาร์
02 ต.ค.
อาทิตย์
03 ต.ค.
Cardiac Center
จันทร์
04 ต.ค.
Cardiac Center
อังคาร
05 ต.ค.
พุธ
06 ต.ค.
พฤหัสบดี
07 ต.ค.
ศุกร์
08 ต.ค.
เสาร์
09 ต.ค.
อาทิตย์
10 ต.ค.
Cardiac Center
จันทร์
11 ต.ค.
Cardiac Center
อังคาร
12 ต.ค.
พุธ
13 ต.ค.
พฤหัสบดี
14 ต.ค.
ศุกร์
15 ต.ค.
เสาร์
16 ต.ค.
อาทิตย์
17 ต.ค.
Cardiac Center
จันทร์
18 ต.ค.
Cardiac Center
อังคาร
19 ต.ค.
พุธ
20 ต.ค.
พฤหัสบดี
21 ต.ค.
ศุกร์
22 ต.ค.
เสาร์
23 ต.ค.
อาทิตย์
24 ต.ค.
Cardiac Center
จันทร์
25 ต.ค.
Cardiac Center
อังคาร
26 ต.ค.
พุธ
27 ต.ค.
พฤหัสบดี
28 ต.ค.
ศุกร์
29 ต.ค.
เสาร์
30 ต.ค.