พญ. โชติกา บูรณสมภพ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

พญ. โชติกา บูรณสมภพ
Tuesday
22 Jun
Cardiac Center
Wednesday
23 Jun
Cardiac Center
Thursday
24 Jun
Friday
25 Jun
Cardiac Center
Saturday
26 Jun
Sunday
27 Jun
Monday
28 Jun
Tuesday
29 Jun
Cardiac Center
Wednesday
30 Jun
Cardiac Center
Thursday
01 Jul
Friday
02 Jul
Cardiac Center
Saturday
03 Jul
Sunday
04 Jul
Monday
05 Jul
Tuesday
06 Jul
Cardiac Center
Wednesday
07 Jul
Cardiac Center
Thursday
08 Jul
Friday
09 Jul
Cardiac Center
Saturday
10 Jul
Sunday
11 Jul
Monday
12 Jul
Tuesday
13 Jul
Cardiac Center
Wednesday
14 Jul
Cardiac Center
Thursday
15 Jul
Friday
16 Jul
Cardiac Center
Saturday
17 Jul
Sunday
18 Jul
Monday
19 Jul
Tuesday
20 Jul
Cardiac Center
Wednesday
21 Jul
Cardiac Center
Thursday
22 Jul
Friday
23 Jul
Cardiac Center
Saturday
24 Jul
Sunday
25 Jul
Monday
26 Jul
Tuesday
27 Jul
Cardiac Center
Wednesday
28 Jul
Cardiac Center
Thursday
29 Jul
Friday
30 Jul
Cardiac Center
Saturday
31 Jul
Sunday
01 Aug
Monday
02 Aug
Tuesday
03 Aug
Cardiac Center
Wednesday
04 Aug
Cardiac Center
Thursday
05 Aug
Friday
06 Aug
Cardiac Center
Saturday
07 Aug
Sunday
08 Aug
Monday
09 Aug
Tuesday
10 Aug
Cardiac Center
Wednesday
11 Aug
Cardiac Center
Thursday
12 Aug
Friday
13 Aug
Cardiac Center
Saturday
14 Aug
Sunday
15 Aug
Monday
16 Aug
Tuesday
17 Aug
Cardiac Center
Wednesday
18 Aug
Cardiac Center
Thursday
19 Aug
Friday
20 Aug
Cardiac Center
Saturday
21 Aug
Sunday
22 Aug
Monday
23 Aug
Tuesday
24 Aug
Cardiac Center
Wednesday
25 Aug
Cardiac Center
Thursday
26 Aug
Friday
27 Aug
Cardiac Center
Saturday
28 Aug
Sunday
29 Aug
Monday
30 Aug