พญ. โชติกา บูรณสมภพ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
สาขาที่สนใจพิเศษ
โรคหัวใจทั่วไป
โรคหลอดเลือดหัวใจ
การตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ &การตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจระบบ 3 มิติ

นัดหมายแพทย์

พญ. โชติกา บูรณสมภพ