พญ. โชติกา บูรณสมภพ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

พญ. โชติกา บูรณสมภพ
ศุกร์
25 มิ.ย.
Cardiac Center
เสาร์
26 มิ.ย.
อาทิตย์
27 มิ.ย.
จันทร์
28 มิ.ย.
อังคาร
29 มิ.ย.
Cardiac Center
พุธ
30 มิ.ย.
Cardiac Center
พฤหัสบดี
01 ก.ค.
ศุกร์
02 ก.ค.
Cardiac Center
เสาร์
03 ก.ค.
อาทิตย์
04 ก.ค.
จันทร์
05 ก.ค.
อังคาร
06 ก.ค.
Cardiac Center
พุธ
07 ก.ค.
Cardiac Center
พฤหัสบดี
08 ก.ค.
ศุกร์
09 ก.ค.
Cardiac Center
เสาร์
10 ก.ค.
อาทิตย์
11 ก.ค.
จันทร์
12 ก.ค.
อังคาร
13 ก.ค.
Cardiac Center
พุธ
14 ก.ค.
Cardiac Center
พฤหัสบดี
15 ก.ค.
ศุกร์
16 ก.ค.
Cardiac Center
เสาร์
17 ก.ค.
อาทิตย์
18 ก.ค.
จันทร์
19 ก.ค.
อังคาร
20 ก.ค.
Cardiac Center
พุธ
21 ก.ค.
Cardiac Center
พฤหัสบดี
22 ก.ค.
ศุกร์
23 ก.ค.
Cardiac Center
เสาร์
24 ก.ค.
อาทิตย์
25 ก.ค.
จันทร์
26 ก.ค.
อังคาร
27 ก.ค.
Cardiac Center
พุธ
28 ก.ค.
Cardiac Center
พฤหัสบดี
29 ก.ค.
ศุกร์
30 ก.ค.
Cardiac Center
เสาร์
31 ก.ค.
อาทิตย์
01 ส.ค.
จันทร์
02 ส.ค.
อังคาร
03 ส.ค.
Cardiac Center
พุธ
04 ส.ค.
Cardiac Center
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
ศุกร์
06 ส.ค.
Cardiac Center
เสาร์
07 ส.ค.
อาทิตย์
08 ส.ค.
จันทร์
09 ส.ค.
อังคาร
10 ส.ค.
Cardiac Center
พุธ
11 ส.ค.
Cardiac Center
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
ศุกร์
13 ส.ค.
Cardiac Center
เสาร์
14 ส.ค.
อาทิตย์
15 ส.ค.
จันทร์
16 ส.ค.
อังคาร
17 ส.ค.
Cardiac Center
พุธ
18 ส.ค.
Cardiac Center
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
ศุกร์
20 ส.ค.
Cardiac Center
เสาร์
21 ส.ค.
อาทิตย์
22 ส.ค.
จันทร์
23 ส.ค.
อังคาร
24 ส.ค.
Cardiac Center
พุธ
25 ส.ค.
Cardiac Center
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
ศุกร์
27 ส.ค.
Cardiac Center
เสาร์
28 ส.ค.
อาทิตย์
29 ส.ค.
จันทร์
30 ส.ค.