นพ. โชคชัย สุวรรณกิจบริหาร

ศัลยศาสตร์ทรวงอก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ทรวงอก
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
ศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
ศัลยศาสตร์ทรวงอก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

BBBB
Practical Approach to Lung Cancer Diagnosis and Management Bangkok Dusit Medical Services
BBBB
Moderate Sedation Bangkok Hospital Medical Center
BBBB
Minimally Invasive Surgery for Atrial Fibrillation Treatment Center of Surgical Innovation University of Cincinnati, สหรัฐอเมริกา
BBBB
Clinical Training Session on the Transpolar Approach to Ablation Procedure VCU Pauley Heart Center Common Wealth University, สหรัฐอเมริกา
BBBB
The 10th International Workshop on Therapeutic Endoscopic The Prince of Wales Hospital, ฮ่องกง
Loading

Loading Schedule..

นพ. โชคชัย สุวรรณกิจบริหาร