นพ. โชคชัย สุวรรณกิจบริหาร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ทรวงอก
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
ศัลยศาสตร์, Thai Medical Council
BBBB
ศัลยศาสตร์ทรวงอก, Thai Medical Council
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
2nd Asia Pacific MCS Conference 2017 – Endorsed by ISHLT, The International Society for Heart & Lung Transplantation - ISHLT, สิงคโปร์

นัดหมายแพทย์

นพ. โชคชัย สุวรรณกิจบริหาร