นพ. โชคชัย สุวรรณกิจบริหาร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ทรวงอก
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
ศัลยศาสตร์, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
ศัลยศาสตร์ทรวงอก, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

นัดหมายแพทย์

นพ. โชคชัย สุวรรณกิจบริหาร