นพ. ชวินทร์ ศิรินาค

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว, Thai Medical Council
BBBB
กุมารเวชศาสตร์, สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

นัดหมายแพทย์

นพ. ชวินทร์ ศิรินาค
อาทิตย์
25 เม.ย.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
จันทร์
26 เม.ย.
อังคาร
27 เม.ย.
พุธ
28 เม.ย.
พฤหัสบดี
29 เม.ย.