นพ. ชาติทนง ยอดวุฒิ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยขอนแก่น
BBBB
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
อายุรศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
BBBB
Noninvasive Cardiac Imaging Laboratories, The University of Chicago, United States
BBBB
สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ, Ramathibodi Hospital, Thailand
สาขาที่สนใจพิเศษ
โรคหัวใจโรคหลอดเลือดหัวใจการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคหัวใจที่เกี่ยวกับทางการกีฬาการตรวจหัวใจด้วยคลื่นสะท้อนเสียงความถี่สูง & การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนระบบ 3 มิติ
Loading

Loading Schedule..