พญ. จันจิรา สาธุกิจชัย

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ประสาทวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
Chinese, English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ประสาทวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Visiting research fellow in Neuroimmunology during, Oxford University, สหราชอาณาจักร
BBBB
Preceptorship in Multiple Sclerosis, Centre d'Esclerosi Multiple de Catalunya (Cemcat), สเปน
สาขาที่สนใจพิเศษ
พฤติกรรมประสาทวิทยาโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก
Loading

Loading Schedule..