พญ. จันจิรา สาธุกิจชัย

ประสาทวิทยา
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ประสาทวิทยา
ภาษา
Chinese, English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

พฤติกรรมประสาทวิทยา
โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ประสาทวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

BBBB
Visiting research fellow in Neuroimmunology during Oxford University, สหราชอาณาจักร
BBBB
Preceptorship in Multiple Sclerosis Centre d'Esclerosi Multiple de Catalunya (Cemcat), สเปน
Loading

Loading Schedule..

พญ. จันจิรา สาธุกิจชัย