นพ. ชนินทร์ ลิ่มวงศ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
พันธุศาสตร์คลินิก
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
พันธุศาสตร์คลินิก, American Board of Medical Genetics (1999-2009), สหรัฐอเมริกา
BBBB
อายุรศาสตร์, American Board of Internal Medicine (1996-2006), สหรัฐอเมริกา

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719