นพ. ชาคร จันทร์สกุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ประสาทวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Japanese, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ประสาทวิทยา, Barrow Neurological Institute, St. Joseph's Hospital and Medical Center, สหรัฐอเมริกา
BBBB
Clinical Neurophysiology EEG & Epilepsy, Cleveland Clinic Educational Foundation, สหรัฐอเมริกา

นัดหมายแพทย์

นพ. ชาคร จันทร์สกุล
อังคาร
13 เม.ย.
Neuroscience Center 1
พุธ
14 เม.ย.
Neuroscience Center 1
พฤหัสบดี
15 เม.ย.
Neuroscience Center 1
ศุกร์
16 เม.ย.
เสาร์
17 เม.ย.
อาทิตย์
18 เม.ย.
Neuroscience Center 1
จันทร์
19 เม.ย.
Neuroscience Center 1
อังคาร
20 เม.ย.
Neuroscience Center 1
พุธ
21 เม.ย.
Neuroscience Center 1
พฤหัสบดี
22 เม.ย.
Neuroscience Center 1
ศุกร์
23 เม.ย.
เสาร์
24 เม.ย.
อาทิตย์
25 เม.ย.
Neuroscience Center 1
จันทร์
26 เม.ย.
Neuroscience Center 1
อังคาร
27 เม.ย.
Neuroscience Center 1
พุธ
28 เม.ย.
Neuroscience Center 1
พฤหัสบดี
29 เม.ย.
Neuroscience Center 1
ศุกร์
30 เม.ย.
เสาร์
01 พ.ค.
อาทิตย์
02 พ.ค.
Neuroscience Center 1
จันทร์
03 พ.ค.
Neuroscience Center 1
อังคาร
04 พ.ค.
Neuroscience Center 1
พุธ
05 พ.ค.
Neuroscience Center 1
พฤหัสบดี
06 พ.ค.
Neuroscience Center 1
ศุกร์
07 พ.ค.
เสาร์
08 พ.ค.
อาทิตย์
09 พ.ค.
Neuroscience Center 1
จันทร์
10 พ.ค.
Neuroscience Center 1
อังคาร
11 พ.ค.
Neuroscience Center 1
พุธ
12 พ.ค.
Neuroscience Center 1
พฤหัสบดี
13 พ.ค.
Neuroscience Center 1
ศุกร์
14 พ.ค.
เสาร์
15 พ.ค.
อาทิตย์
16 พ.ค.
Neuroscience Center 1
จันทร์
17 พ.ค.
Neuroscience Center 1
อังคาร
18 พ.ค.
Neuroscience Center 1
พุธ
19 พ.ค.
Neuroscience Center 1
พฤหัสบดี
20 พ.ค.
Neuroscience Center 1
ศุกร์
21 พ.ค.
เสาร์
22 พ.ค.
อาทิตย์
23 พ.ค.
Neuroscience Center 1
จันทร์
24 พ.ค.
Neuroscience Center 1
อังคาร
25 พ.ค.
Neuroscience Center 1
พุธ
26 พ.ค.
Neuroscience Center 1
พฤหัสบดี
27 พ.ค.
Neuroscience Center 1
ศุกร์
28 พ.ค.
เสาร์
29 พ.ค.
อาทิตย์
30 พ.ค.
Neuroscience Center 1
จันทร์
31 พ.ค.
Neuroscience Center 1
อังคาร
01 มิ.ย.
Neuroscience Center 1
พุธ
02 มิ.ย.
Neuroscience Center 1
พฤหัสบดี
03 มิ.ย.
Neuroscience Center 1
ศุกร์
04 มิ.ย.
เสาร์
05 มิ.ย.
อาทิตย์
06 มิ.ย.
Neuroscience Center 1
จันทร์
07 มิ.ย.
Neuroscience Center 1
อังคาร
08 มิ.ย.
Neuroscience Center 1
พุธ
09 มิ.ย.
Neuroscience Center 1
พฤหัสบดี
10 มิ.ย.
Neuroscience Center 1
ศุกร์
11 มิ.ย.
เสาร์
12 มิ.ย.
อาทิตย์
13 มิ.ย.
Neuroscience Center 1
จันทร์
14 มิ.ย.
Neuroscience Center 1
อังคาร
15 มิ.ย.
Neuroscience Center 1
พุธ
16 มิ.ย.
Neuroscience Center 1
พฤหัสบดี
17 มิ.ย.
Neuroscience Center 1
ศุกร์
18 มิ.ย.
เสาร์
19 มิ.ย.
อาทิตย์
20 มิ.ย.
Neuroscience Center 1
จันทร์
21 มิ.ย.
Neuroscience Center 1
อังคาร
22 มิ.ย.
Neuroscience Center 1
พุธ
23 มิ.ย.
Neuroscience Center 1
พฤหัสบดี
24 มิ.ย.
Neuroscience Center 1
ศุกร์
25 มิ.ย.
เสาร์
26 มิ.ย.
อาทิตย์
27 มิ.ย.
Neuroscience Center 1
จันทร์
28 มิ.ย.
Neuroscience Center 1
อังคาร
29 มิ.ย.
Neuroscience Center 1