นพ. ชัยโรจน์ วรงค์ชยกุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา, Thai Medical Council

นัดหมายแพทย์

นพ. ชัยโรจน์ วรงค์ชยกุล
พุธ
27 ม.ค.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
พฤหัสบดี
28 ม.ค.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
ศุกร์
29 ม.ค.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
เสาร์
30 ม.ค.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
อาทิตย์
31 ม.ค.
จันทร์
01 ก.พ.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
อังคาร
02 ก.พ.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
พุธ
03 ก.พ.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
พฤหัสบดี
04 ก.พ.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
ศุกร์
05 ก.พ.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
เสาร์
06 ก.พ.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
อาทิตย์
07 ก.พ.
จันทร์
08 ก.พ.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
อังคาร
09 ก.พ.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
พุธ
10 ก.พ.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
พฤหัสบดี
11 ก.พ.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
ศุกร์
12 ก.พ.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
เสาร์
13 ก.พ.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
อาทิตย์
14 ก.พ.
จันทร์
15 ก.พ.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
อังคาร
16 ก.พ.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
พุธ
17 ก.พ.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
พฤหัสบดี
18 ก.พ.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
ศุกร์
19 ก.พ.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
เสาร์
20 ก.พ.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
อาทิตย์
21 ก.พ.
จันทร์
22 ก.พ.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
อังคาร
23 ก.พ.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
พุธ
24 ก.พ.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
พฤหัสบดี
25 ก.พ.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
ศุกร์
26 ก.พ.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
เสาร์
27 ก.พ.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
อาทิตย์
28 ก.พ.
จันทร์
01 มี.ค.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
อังคาร
02 มี.ค.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
พุธ
03 มี.ค.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
พฤหัสบดี
04 มี.ค.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
ศุกร์
05 มี.ค.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
เสาร์
06 มี.ค.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
อาทิตย์
07 มี.ค.
จันทร์
08 มี.ค.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
อังคาร
09 มี.ค.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
พุธ
10 มี.ค.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
พฤหัสบดี
11 มี.ค.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
ศุกร์
12 มี.ค.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
เสาร์
13 มี.ค.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
อาทิตย์
14 มี.ค.
จันทร์
15 มี.ค.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
อังคาร
16 มี.ค.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
พุธ
17 มี.ค.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
พฤหัสบดี
18 มี.ค.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
ศุกร์
19 มี.ค.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
เสาร์
20 มี.ค.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
อาทิตย์
21 มี.ค.
จันทร์
22 มี.ค.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
อังคาร
23 มี.ค.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
พุธ
24 มี.ค.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
พฤหัสบดี
25 มี.ค.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
ศุกร์
26 มี.ค.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
เสาร์
27 มี.ค.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
อาทิตย์
28 มี.ค.
จันทร์
29 มี.ค.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
อังคาร
30 มี.ค.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ