นพ. บวรรัตน์ คำภีระ

ศูนย์และคลินิก
ภาษา
Chinese, English, Japanese, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
Dermatology กระทรวงสาธารสุข
Loading

Loading Schedule..