นพ. อรรถ นิติพน

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ
ภาษา
English, German, Thai
การศึกษา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
2020 Virtual Conference of the European Wound Management Association, EWMA 2020, ไทย

นัดหมายแพทย์

นพ. อรรถ นิติพน
อังคาร
27 ก.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Wound Care Center
พุธ
28 ก.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
พฤหัสบดี
29 ก.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Wound Care Center
ศุกร์
30 ก.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
เสาร์
31 ก.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อาทิตย์
01 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Wound Care Center
จันทร์
02 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
อังคาร
03 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Wound Care Center
พุธ
04 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Wound Care Center
ศุกร์
06 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
เสาร์
07 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อาทิตย์
08 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Wound Care Center
จันทร์
09 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
อังคาร
10 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Wound Care Center
พุธ
11 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Wound Care Center
ศุกร์
13 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
เสาร์
14 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อาทิตย์
15 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Wound Care Center
จันทร์
16 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
อังคาร
17 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Wound Care Center
พุธ
18 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Wound Care Center
ศุกร์
20 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
เสาร์
21 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อาทิตย์
22 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Wound Care Center
จันทร์
23 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
อังคาร
24 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Wound Care Center
พุธ
25 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Wound Care Center
ศุกร์
27 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
เสาร์
28 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อาทิตย์
29 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Wound Care Center
จันทร์
30 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
อังคาร
31 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Wound Care Center
พุธ
01 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
พฤหัสบดี
02 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Wound Care Center
ศุกร์
03 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
เสาร์
04 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อาทิตย์
05 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Wound Care Center
จันทร์
06 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
อังคาร
07 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Wound Care Center
พุธ
08 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
พฤหัสบดี
09 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Wound Care Center
ศุกร์
10 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
เสาร์
11 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อาทิตย์
12 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Wound Care Center
จันทร์
13 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
อังคาร
14 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Wound Care Center
พุธ
15 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
พฤหัสบดี
16 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Wound Care Center
ศุกร์
17 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
เสาร์
18 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อาทิตย์
19 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Wound Care Center
จันทร์
20 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
อังคาร
21 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Wound Care Center
พุธ
22 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
พฤหัสบดี
23 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Wound Care Center
ศุกร์
24 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
เสาร์
25 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อาทิตย์
26 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Wound Care Center
จันทร์
27 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
อังคาร
28 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Wound Care Center
พุธ
29 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)