นพ. อรรถ นิติพน

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ
ภาษา
English, German, Thai
การศึกษา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
2020 Virtual Conference of the European Wound Management Association, EWMA 2020, ไทย

นัดหมายแพทย์

นพ. อรรถ นิติพน