ทพญ. อตินุช มาลากุล ณ อยุธยา

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมบดเคี้ยวและข้อต่อขากรรไกร
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
TMJ & Craniofacial Pain, University of Minnesota School of Dentistry, สหรัฐอเมริกา

นัดหมายแพทย์

ทพญ. อตินุช มาลากุล ณ อยุธยา