พญ. อัจฉรา อัมพรพฤติ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จักษุวิทยา
อนุสาขา
กุมารศัลยกรรมจอประสาทตา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
กุมารศัลยกรรมจอประสาทตา, Weill Cornell Medical College in New York City, สหรัฐอเมริกา
BBBB
จักษุวิทยา, Thai Medical Council
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
fellowship in จักษุวิทยาโรคจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา, Rajavithi Hospital, ไทย

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719