พญ. อรวีณัฏฐ์ นิมิตรวงศ์สกุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จักษุวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

พญ. อรวีณัฏฐ์ นิมิตรวงศ์สกุล
เสาร์
30 ม.ค.
ศูนย์จักษุ
อาทิตย์
31 ม.ค.
ศูนย์จักษุ
จันทร์
01 ก.พ.
อังคาร
02 ก.พ.
ศูนย์จักษุ
พุธ
03 ก.พ.
พฤหัสบดี
04 ก.พ.
ศุกร์
05 ก.พ.
เสาร์
06 ก.พ.
ศูนย์จักษุ
อาทิตย์
07 ก.พ.
ศูนย์จักษุ
จันทร์
08 ก.พ.
อังคาร
09 ก.พ.
ศูนย์จักษุ
พุธ
10 ก.พ.
พฤหัสบดี
11 ก.พ.
ศุกร์
12 ก.พ.
เสาร์
13 ก.พ.
ศูนย์จักษุ
อาทิตย์
14 ก.พ.
ศูนย์จักษุ
จันทร์
15 ก.พ.
อังคาร
16 ก.พ.
ศูนย์จักษุ
พุธ
17 ก.พ.
พฤหัสบดี
18 ก.พ.
ศุกร์
19 ก.พ.
เสาร์
20 ก.พ.
ศูนย์จักษุ
อาทิตย์
21 ก.พ.
ศูนย์จักษุ
จันทร์
22 ก.พ.
อังคาร
23 ก.พ.
ศูนย์จักษุ
พุธ
24 ก.พ.
พฤหัสบดี
25 ก.พ.
ศุกร์
26 ก.พ.
เสาร์
27 ก.พ.
ศูนย์จักษุ
อาทิตย์
28 ก.พ.
ศูนย์จักษุ
จันทร์
01 มี.ค.
อังคาร
02 มี.ค.
ศูนย์จักษุ
พุธ
03 มี.ค.
พฤหัสบดี
04 มี.ค.
ศุกร์
05 มี.ค.
เสาร์
06 มี.ค.
ศูนย์จักษุ
อาทิตย์
07 มี.ค.
ศูนย์จักษุ
จันทร์
08 มี.ค.
อังคาร
09 มี.ค.
ศูนย์จักษุ
พุธ
10 มี.ค.
พฤหัสบดี
11 มี.ค.
ศุกร์
12 มี.ค.
เสาร์
13 มี.ค.
ศูนย์จักษุ
อาทิตย์
14 มี.ค.
ศูนย์จักษุ
จันทร์
15 มี.ค.
อังคาร
16 มี.ค.
ศูนย์จักษุ
พุธ
17 มี.ค.
พฤหัสบดี
18 มี.ค.
ศุกร์
19 มี.ค.
เสาร์
20 มี.ค.
ศูนย์จักษุ
อาทิตย์
21 มี.ค.
ศูนย์จักษุ
จันทร์
22 มี.ค.
อังคาร
23 มี.ค.
ศูนย์จักษุ
พุธ
24 มี.ค.
พฤหัสบดี
25 มี.ค.
ศุกร์
26 มี.ค.
เสาร์
27 มี.ค.
ศูนย์จักษุ
อาทิตย์
28 มี.ค.
ศูนย์จักษุ
จันทร์
29 มี.ค.
อังคาร
30 มี.ค.
ศูนย์จักษุ