นพ. อภิสรรค์ จินานุวัฒนา

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
เวชศาสตร์การกีฬา, การผ่าตัดเท้าและข้อเท้า
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

นพ. อภิสรรค์ จินานุวัฒนา
ศุกร์
07 พ.ค.
Orthopedic Center
เสาร์
08 พ.ค.
อาทิตย์
09 พ.ค.
Orthopedic Center
จันทร์
10 พ.ค.
Orthopedic Center
อังคาร
11 พ.ค.
Orthopedic Center
พุธ
12 พ.ค.
Orthopedic Center
พฤหัสบดี
13 พ.ค.
ศุกร์
14 พ.ค.
Orthopedic Center
เสาร์
15 พ.ค.
อาทิตย์
16 พ.ค.
Orthopedic Center
จันทร์
17 พ.ค.
Orthopedic Center
อังคาร
18 พ.ค.
Orthopedic Center
พุธ
19 พ.ค.
Orthopedic Center
พฤหัสบดี
20 พ.ค.
ศุกร์
21 พ.ค.
Orthopedic Center
เสาร์
22 พ.ค.
อาทิตย์
23 พ.ค.
Orthopedic Center
จันทร์
24 พ.ค.
Orthopedic Center
อังคาร
25 พ.ค.
Orthopedic Center
พุธ
26 พ.ค.
Orthopedic Center
พฤหัสบดี
27 พ.ค.
ศุกร์
28 พ.ค.
Orthopedic Center
เสาร์
29 พ.ค.
อาทิตย์
30 พ.ค.
Orthopedic Center
จันทร์
31 พ.ค.
Orthopedic Center
อังคาร
01 มิ.ย.
Orthopedic Center
พุธ
02 มิ.ย.
Orthopedic Center
พฤหัสบดี
03 มิ.ย.
ศุกร์
04 มิ.ย.
Orthopedic Center
เสาร์
05 มิ.ย.
อาทิตย์
06 มิ.ย.
Orthopedic Center
จันทร์
07 มิ.ย.
Orthopedic Center
อังคาร
08 มิ.ย.
Orthopedic Center
พุธ
09 มิ.ย.
Orthopedic Center
พฤหัสบดี
10 มิ.ย.
ศุกร์
11 มิ.ย.
Orthopedic Center
เสาร์
12 มิ.ย.
อาทิตย์
13 มิ.ย.
Orthopedic Center
จันทร์
14 มิ.ย.
Orthopedic Center
อังคาร
15 มิ.ย.
Orthopedic Center
พุธ
16 มิ.ย.
Orthopedic Center
พฤหัสบดี
17 มิ.ย.
ศุกร์
18 มิ.ย.
Orthopedic Center
เสาร์
19 มิ.ย.
อาทิตย์
20 มิ.ย.
Orthopedic Center
จันทร์
21 มิ.ย.
Orthopedic Center
อังคาร
22 มิ.ย.
Orthopedic Center
พุธ
23 มิ.ย.
Orthopedic Center
พฤหัสบดี
24 มิ.ย.
ศุกร์
25 มิ.ย.
Orthopedic Center
เสาร์
26 มิ.ย.
อาทิตย์
27 มิ.ย.
Orthopedic Center
จันทร์
28 มิ.ย.
Orthopedic Center
อังคาร
29 มิ.ย.
Orthopedic Center
พุธ
30 มิ.ย.
Orthopedic Center
พฤหัสบดี
01 ก.ค.
ศุกร์
02 ก.ค.
Orthopedic Center
เสาร์
03 ก.ค.
อาทิตย์
04 ก.ค.
Orthopedic Center
จันทร์
05 ก.ค.
Orthopedic Center
อังคาร
06 ก.ค.
Orthopedic Center
พุธ
07 ก.ค.
พฤหัสบดี
08 ก.ค.
ศุกร์
09 ก.ค.
Orthopedic Center
เสาร์
10 ก.ค.
อาทิตย์
11 ก.ค.
Orthopedic Center
จันทร์
12 ก.ค.
Orthopedic Center
อังคาร
13 ก.ค.
Orthopedic Center
พุธ
14 ก.ค.
พฤหัสบดี
15 ก.ค.
ศุกร์
16 ก.ค.
Orthopedic Center
เสาร์
17 ก.ค.
อาทิตย์
18 ก.ค.
Orthopedic Center
จันทร์
19 ก.ค.
Orthopedic Center
อังคาร
20 ก.ค.
Orthopedic Center
พุธ
21 ก.ค.
พฤหัสบดี
22 ก.ค.
ศุกร์
23 ก.ค.
Orthopedic Center
เสาร์
24 ก.ค.
อาทิตย์
25 ก.ค.
Orthopedic Center
จันทร์
26 ก.ค.
Orthopedic Center
อังคาร
27 ก.ค.
Orthopedic Center
พุธ
28 ก.ค.
พฤหัสบดี
29 ก.ค.
ศุกร์
30 ก.ค.
Orthopedic Center