พญ. อภิญญา พราหมณี

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขา
กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
สาขาที่สนใจพิเศษ
โรคหัวใจเด็ก

นัดหมายแพทย์

พญ. อภิญญา พราหมณี