พญ. อภิญญา พราหมณี

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขา
กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ, แพทยสภา
BBBB
กุมารเวชศาสตร์, แพทยสภา
BBBB
กุมารเวชศาสตร์, The American Board of Pediatrics, United States
BBBB
Pediatric Cardiology, Children Hospital of Michigan, United States
BBBB
Pediatrics, Children Hospital of Michigan, United States
สาขาที่สนใจพิเศษ
กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
Loading

Loading Schedule..