พญ. อรนิชา ศักดิ์ชัยกุล

รังสีวิทยาวินิจฉัย
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีวิทยาวินิจฉัย
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
BBBB
รังสีวิทยาวินิจฉัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Loading

Loading Schedule..