นพ. อนุชิต รวมธารทอง

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีวิทยาวินิจฉัย
อนุสาขา
ภาษา
Chinese, English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
รังสีร่วมรักษาของลำตัว, ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว, แพทยสภา
BBBB
รังสีวิทยาวินิจฉัย, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
Intervention Radiology, Monash Medical Center, Australia
สาขาที่สนใจพิเศษ
รังสีวิทยาวินิจฉัยหลอดเลือดหัวใจ
Loading

Loading Schedule..