นพ. อานันท์ วิชยานนท์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
เวชศาสตร์การกีฬา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
BBBB
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
การบาดเจ็บทางการกีฬา, โรงพยาบาลกรุงเทพ

นัดหมายแพทย์

นพ. อานันท์ วิชยานนท์
จันทร์
10 พ.ค.
Orthopedic Center
BASEM
อังคาร
11 พ.ค.
BASEM
พุธ
12 พ.ค.
Orthopedic Center
BASEM
พฤหัสบดี
13 พ.ค.
BASEM
ศุกร์
14 พ.ค.
Orthopedic Center
BASEM
เสาร์
15 พ.ค.
BASEM
อาทิตย์
16 พ.ค.
จันทร์
17 พ.ค.
Orthopedic Center
BASEM
อังคาร
18 พ.ค.
BASEM
พุธ
19 พ.ค.
Orthopedic Center
BASEM
พฤหัสบดี
20 พ.ค.
BASEM
ศุกร์
21 พ.ค.
Orthopedic Center
BASEM
เสาร์
22 พ.ค.
BASEM
อาทิตย์
23 พ.ค.
จันทร์
24 พ.ค.
Orthopedic Center
BASEM
อังคาร
25 พ.ค.
BASEM
พุธ
26 พ.ค.
Orthopedic Center
BASEM
พฤหัสบดี
27 พ.ค.
BASEM
ศุกร์
28 พ.ค.
Orthopedic Center
BASEM
เสาร์
29 พ.ค.
BASEM
อาทิตย์
30 พ.ค.
จันทร์
31 พ.ค.
Orthopedic Center
BASEM
อังคาร
01 มิ.ย.
BASEM
พุธ
02 มิ.ย.
Orthopedic Center
BASEM
พฤหัสบดี
03 มิ.ย.
BASEM
ศุกร์
04 มิ.ย.
Orthopedic Center
BASEM
เสาร์
05 มิ.ย.
BASEM
อาทิตย์
06 มิ.ย.
จันทร์
07 มิ.ย.
Orthopedic Center
BASEM
อังคาร
08 มิ.ย.
BASEM
พุธ
09 มิ.ย.
Orthopedic Center
BASEM
พฤหัสบดี
10 มิ.ย.
BASEM
ศุกร์
11 มิ.ย.
Orthopedic Center
BASEM
เสาร์
12 มิ.ย.
BASEM
อาทิตย์
13 มิ.ย.
จันทร์
14 มิ.ย.
Orthopedic Center
BASEM
อังคาร
15 มิ.ย.
BASEM
พุธ
16 มิ.ย.
Orthopedic Center
BASEM
พฤหัสบดี
17 มิ.ย.
BASEM
ศุกร์
18 มิ.ย.
Orthopedic Center
BASEM
เสาร์
19 มิ.ย.
BASEM
อาทิตย์
20 มิ.ย.
จันทร์
21 มิ.ย.
Orthopedic Center
BASEM
อังคาร
22 มิ.ย.
BASEM
พุธ
23 มิ.ย.
Orthopedic Center
BASEM
พฤหัสบดี
24 มิ.ย.
BASEM
ศุกร์
25 มิ.ย.
Orthopedic Center
BASEM
เสาร์
26 มิ.ย.
BASEM
อาทิตย์
27 มิ.ย.
จันทร์
28 มิ.ย.
Orthopedic Center
BASEM
อังคาร
29 มิ.ย.
BASEM
พุธ
30 มิ.ย.
Orthopedic Center
BASEM
พฤหัสบดี
01 ก.ค.
BASEM
ศุกร์
02 ก.ค.
BASEM
เสาร์
03 ก.ค.
BASEM
อาทิตย์
04 ก.ค.
จันทร์
05 ก.ค.
BASEM
อังคาร
06 ก.ค.
BASEM
พุธ
07 ก.ค.
BASEM
พฤหัสบดี
08 ก.ค.
BASEM
ศุกร์
09 ก.ค.
BASEM
เสาร์
10 ก.ค.
BASEM
อาทิตย์
11 ก.ค.
จันทร์
12 ก.ค.
BASEM
อังคาร
13 ก.ค.
BASEM
พุธ
14 ก.ค.
BASEM
พฤหัสบดี
15 ก.ค.
BASEM
ศุกร์
16 ก.ค.
BASEM
เสาร์
17 ก.ค.
BASEM
อาทิตย์
18 ก.ค.
จันทร์
19 ก.ค.
BASEM
อังคาร
20 ก.ค.
BASEM
พุธ
21 ก.ค.
BASEM
พฤหัสบดี
22 ก.ค.
BASEM
ศุกร์
23 ก.ค.
BASEM
เสาร์
24 ก.ค.
BASEM
อาทิตย์
25 ก.ค.
จันทร์
26 ก.ค.
BASEM
อังคาร
27 ก.ค.
BASEM
พุธ
28 ก.ค.
BASEM
พฤหัสบดี
29 ก.ค.
BASEM
ศุกร์
30 ก.ค.
BASEM