นพ. เอกราช อริยะชัยพาณิชย์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, แพทยสภา
BBBB
อายุรศาสตร์, แพทยสภา
BBBB
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, American Board of Internal Medicine (2014-2024), United States
BBBB
อายุรศาสตร์, American Board of Internal Medicine (2010-2020), United States
BBBB
Certificate Diplomate in Advanced Heart Failure and Transplant Cardiology, American Board of Internal Medicine, United States
BBBB
Cardiovascular Medicine, Oregon Health & Science University, United States
BBBB
Heart Failure &Cardiac Transplantation, Oregon Health & Science University, United States
BBBB
Internal Medicine, University of Illinois at Chicago/Advocate Christ Medical Center, United States
สาขาที่สนใจพิเศษ
โรคหัวใจโรคหลอดเลือดหัวใจภาวะห้วใจล้มเหลว
Loading

Loading Schedule..