นพ. เอกราช อริยะชัยพาณิชย์

อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

โรคหัวใจ
โรคหลอดเลือดหัวใจ
ภาวะห้วใจล้มเหลว
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ แพทยสภา
BBBB
อายุรศาสตร์ แพทยสภา
BBBB
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ American Board of Internal Medicine (2014-2024), United States
BBBB
อายุรศาสตร์ American Board of Internal Medicine (2010-2020), United States
BBBB
Certificate Diplomate in Advanced Heart Failure and Transplant Cardiology American Board of Internal Medicine, United States
BBBB
Cardiovascular Medicine Oregon Health & Science University, United States
BBBB
Heart Failure &Cardiac Transplantation Oregon Health & Science University, United States
BBBB
Internal Medicine University of Illinois at Chicago/Advocate Christ Medical Center, United States
Loading

Loading Schedule..