นพ. เอกราช อริยะชัยพาณิชย์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, หัวใจล้มเหลวขั้นสูงและการปลูกถ่ายหัวใจ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

นพ. เอกราช อริยะชัยพาณิชย์