ผศ. นพ. ปรีดา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
เวชบำบัดวิกฤต, ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719