ผศ. พญ. ปฐมพร ศิรประภาศิริ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา, เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์, เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719