ผศ. พญ. ปฐมพร ศิรประภาศิริ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา, เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์, เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

ผศ. พญ. ปฐมพร ศิรประภาศิริ
พฤหัสบดี
28 ม.ค.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
ศุกร์
29 ม.ค.
เสาร์
30 ม.ค.
อาทิตย์
31 ม.ค.
จันทร์
01 ก.พ.
อังคาร
02 ก.พ.
พุธ
03 ก.พ.
พฤหัสบดี
04 ก.พ.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
ศุกร์
05 ก.พ.
เสาร์
06 ก.พ.
อาทิตย์
07 ก.พ.
จันทร์
08 ก.พ.
อังคาร
09 ก.พ.
พุธ
10 ก.พ.
พฤหัสบดี
11 ก.พ.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
ศุกร์
12 ก.พ.
เสาร์
13 ก.พ.
อาทิตย์
14 ก.พ.
จันทร์
15 ก.พ.
อังคาร
16 ก.พ.
พุธ
17 ก.พ.
พฤหัสบดี
18 ก.พ.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
ศุกร์
19 ก.พ.
เสาร์
20 ก.พ.
อาทิตย์
21 ก.พ.
จันทร์
22 ก.พ.
อังคาร
23 ก.พ.
พุธ
24 ก.พ.
พฤหัสบดี
25 ก.พ.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
ศุกร์
26 ก.พ.
เสาร์
27 ก.พ.