รศ. ดร. ทพ. สมศักดิ์ ไมตรีรัตนะกุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Doctor of Philosophy in Oral Biology, University of California, Los Angeles, United States
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.), มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ทันตกรรมบดเคี้ยวและข้อต่อขากรรไกร, American Board of Orofacial Pain, United States
BBBB
Orofacial Pain and Dysfunction, University of California Los Angeles, United States
BBBB
Orofacial Pain and Temporomandibular Disorder, University of Medicine and Dentistry of New Jersey (UMDNJ), Thailand
สาขาที่สนใจพิเศษ
ทันตกรรม - ทันตกรรมบดเคี้ยวและข้อต่อขากรรไกร
ทันตเวชศาสตร์การนอนหลับ
ทันตกรรม - ข้อต่อขากรรไกรและการสบฟัน

นัดหมายแพทย์

รศ. ดร. ทพ. สมศักดิ์ ไมตรีรัตนะกุล