รศ. ดร. ทพ. สมศักดิ์ ไมตรีรัตนะกุล

ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

ความผิดปกติขมับ-ขากรรไกร
นอนกัดฟัน
ทันตเวชศาสตร์การนอนหลับ: เครื่องมือในปากรักษาภาวะหยุดหายใจขณะนอนชนิดอุดกั้น /นอนกรน
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
Doctor of Philosophy in Oral Biology University of California, Los Angeles, United States
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า ทันตแพทยสภา
BBBB
ทันตกรรมบดเคี้ยวและข้อต่อขากรรไกร American Board of Orofacial Pain, United States
BBBB
Orofacial Pain and Dysfunction University of California Los Angeles, United States
BBBB
Orofacial Pain and Temporomandibular Disorder University of Medicine and Dentistry of New Jersey (UMDNJ), United States
Loading

Loading Schedule..

รศ. ดร. ทพ. สมศักดิ์ ไมตรีรัตนะกุล