รศ.ดร.ทพ. สมศักดิ์ ไมตรีรัตนะกุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมบดเคี้ยวและข้อต่อขากรรไกร
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

รศ.ดร.ทพ. สมศักดิ์ ไมตรีรัตนะกุล