ทพ. สมศักดิ์ ไมตรีรัตนะกุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมบดเคี้ยวและข้อต่อขากรรไกร
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Resident II Program in Orafacial Pain and Dysfunction, University of California, Los Angeles, สหรัฐอเมริกา
BBBB
Fellowship in Orofacial Pain and Temporomandibular Disorder, University of Medicine and Dentistry of New Jersey, สหรัฐอเมริกา

นัดหมายแพทย์

ทพ. สมศักดิ์ ไมตรีรัตนะกุล