BDMS ALARM CENTER : หน่วยฉุกเฉินเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ โทร. 1724

< 1 นาทีในการอ่าน

หมายเลข 1724 เป็นหมายเลขแจ้งเหตุฉุกเฉินของโรงพยาบาลกรุงเทพ จะมีผู้รับโทรศัพท์เป็นพยาบาลที่มีความรู้ พร้อมให้คำแนะนำต่างๆ แก่ผู้ที่ติดต่อเข้ามา พร้อมประสานไปยังเครือโรงพยาบาลในพื้นที่เพื่อส่งรถพยาบาลไปถึงจุดเกิดเหตุอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ หากพื้นที่ดังกล่าวไม่มีเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ ก็จะมีการประสานส่งต่อไปยังหน่วยงานในพื้นที่ต่อไป

แชร์