SUPER VISION มองเห็นมากกว่าที่เคยเห็น

3 นาทีในการอ่าน
SUPER VISION มองเห็นมากกว่าที่เคยเห็น

แชร์

ความสามารถในการมองเห็นของแต่ละคนแตกต่างกันออกไป สำหรับผู้ที่มีค่าสายตาผิดปกติ ไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง การแก้ปัญหาสายตาให้กลับมาคมชัดมีหลายวิธี แต่วิธีที่ได้ผลและเพิ่มโอกาสคืนความคมชัดได้แบบ Super Vision คือ การทำเลสิก โดยเฉพาะเทคโนโลยีเลสิกไร้ใบมีดแผลเล็ก ReLEx (Refractive Lenticule Extraction) Smile รบกวนกระจกตาน้อย และอีกวิธีที่แก้ปัญหาสายตาผิดปกติโดยที่ไม่ต้องกังวลกับปัญหาตาแห้งหรือตาอักเสบ ไม่ทำร้ายกระจกตา คือ การใส่เลนส์เสริม ICL (Implantable Collamer Lens) ทั้งสองวิธีนี้ช่วยให้การมองเห็นกลับมาคมชัดในทุกมุมมอง

 

20/20 กับ Super Vision  

ความสามารถในการมองเห็น (Visual Acuity) จำเป็นต้องได้รับการวัดระดับด้วยเกณฑ์มาตรฐานสากล โดยวิธีที่นิยมใช้คือ แผ่นทดสอบระดับสายตา (Snellen Chart) ที่มีตัวเลขกำกับระดับสายตา (VA) สีดำบนพื้นสีขาว โดยแถวบนสุดตัวเลขจะมีขนาดใหญ่ที่สุดและค่อย ๆ ลดขนาดลงมาในแถวถัดไป มีทั้งหมด 7 แถวในระยะฟุต ได้แก่ 20/200, 20/100, 20/70, 20/50, 20/40, 20/30 และ 20/20 โดยตัวเลขแรกจะไม่เปลี่ยนแปลง คือระยะห่างจากแผ่นทดสอบระดับสายตาที่ระยะ 20 ฟุต หรือ 6 เมตร ส่วนตัวเลขหลัง คือ ระดับความสามารถที่คนปกติอ่านตัวเลขตามมาตรฐานของ Snellen Chart ได้ครบ  ซึ่งวิธีการคือให้ปิดตาทีละข้างแล้วใช้ตาอีกข้างอ่านตัวเลขจากแถวบนมาแถวล่าง ขณะไม่สวมแว่นตาหรือคอนเแทคเลนส์ เช่น หากอ่านได้ค่า 20/200 หมายความว่า ในขณะที่คนสายตาปกติอ่านตัวเลขได้ แม้จะอยู่ห่างจากแผ่นชาร์ต 200 ฟุต แต่ผู้เข้ารับการตรวจสายตา มองเห็นไม่ชัด ต้องยืนเข้ามาใกล้มากถึงระยะ 20 ฟุต จึงจะอ่านตัวเลขแนวเดียวกันได้

ส่วนค่าสายตาระดับ 20/20 เป็นระดับความสามารถในการมองเห็นที่ดีเทียบเท่ากับสายตาคนปกติ ซึ่งในผู้ที่มีสายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง ค่าสายตาจะแย่กว่านี้ แต่การทำเลสิกและการใส่เลนส์เสริม ICL ช่วยแก้ไขระดับการมองเห็นให้อยู่ในระดับ 20/20 หรือดีกว่า 20/20 เช่น 20/15 หมายความว่า คนปกติเห็นที่ระยะ 15 ฟุต แต่คนที่มี Super Vision สามารถมองเห็นได้ที่ 20 ฟุต จึงเรียกว่า Super Vision ดีกว่าที่เคยมองเห็นได้

Super vision มองเห็นมากกว่าที่เคยเห็น


LASIK & ICL คมชัดระดับ HD

ในผู้ที่มีค่าสายตาผิดปกติ การกลับมามองเห็นได้ชัดเจนช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ซึ่งการทำเลสิกและการใส่เลนส์เสริม ICL ไม่เพียงช่วยให้เห็นชัดในระดับปกติ แต่ยังเพิ่มโอกาสในการมองเห็นแบบ Super Vision

จากข้อมูลในวารสารจักษุนานาชาติ International Journal of Ophthalmology ปี 2016 เกี่ยวกับผลลัพธ์ของการทำเลสิกไร้ใบมีดแผลเล็ก ReLEx (Refractive Lenticule Extraction) Smile พบว่าได้ผลลัพธ์ที่ดีในผู้ที่มีสายตาสั้นและสายตาเอียง แม้หลังผ่าตัดอาจพบภาวะตาแห้งบ้าง

(REF: https://www.researchgate.net/publication/298714980_Visual_and_refractive_outcomes_with_ReLEx_SMILE_in_600_eyes)

สำหรับการใส่เลนส์เสริม ICL นั้น ข้อมูลจากงานวิจัยทางการแพทย์ (Biomedical Research) ปี 2016 ที่ปรากฏใน Allied Academies เว็บไซต์ที่เผยแพร่งานวิจัยทั่วโลกในหัวข้อเลนส์เสริม ICL กับปัญหาค่าสายตาสั้นมาก การประเมินคุณภาพการมองเห็นหลังจากใส่เลนส์เสริมระบุว่า หลังจากใส่เลนส์เสริม ICL เข้าไปในดวงตา คนไข้ที่มีปัญหาค่าสายตาสั้นมากมีพัฒนาการด้านความคมชัดของการมองเห็น (Visual Acuity) ที่มากขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ และหลังจากการใส่เลนส์เสริม ICL เป็นเวลา 6 เดือน คนไข้ที่มีปัญหาค่าสายตาสั้นมากมีพัฒนาการด้านความคมชัดของการมองเห็น (Visual Acuity) และค่าความเบี่ยงเบนของการมองเห็น (Wavefront Abberrations) ที่เป็นไปในทางที่ดีขึ้น การใส่เลนส์เสริมช่วยเปิดโอกาสในการทำกิจกรรมในชีวิตมากขึ้นและทำให้ชีวิตเปลี่ยนไป

(REF: https://www.alliedacademies.org/articles/implantable-collamer-lens-for-high-myopia-assessment-of-visual-quality-after-implantation.html)

 

อย่างไรก็ตามหากมีปัญหาสายตาผิดปกติควรเข้ามาพบจักษุแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและประเมินการรักษาอย่างถูกวิธี กับโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน มีความพร้อมของอุปกรณ์และเทคโนโลยี เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจ กลับมามองเห็นได้อย่างคมชัดอีกครั้ง เปลี่ยนโลกใบเดิมให้ชัดเจนยิ่งกว่าเดิม


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์เลสิก
ชั้น 5 อาคาร D โรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดให้บริการ
จันทร์ - เสาร์ 08.00 - 17.00 น.
อาทิตย์ 08.00 - 16.00 น.

แชร์