โปรแกรมการตรวจระดับสมดุลฮอร์โมน

1 นาทีในการอ่าน
โปรแกรมการตรวจระดับสมดุลฮอร์โมน

แชร์

Bangkok Royal Life Anti – Aging Center ออกแบบโปรแกรมการดูแลระดับฮอร์โมนเพื่อช่วยส่งเสริมสมรรถภาพความพร้อมในด้านร่างกายและจิตใจอันจะส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ด้วยหลักการของ Anti – Aging Medicine ที่กล่าวไว้ว่า ระดับของสมดุลฮอร์โมนจะเริ่มเปลี่ยนแปลงตั้งแต่อายุประมาณ 30 ปีขึ้นไป ก่อให้เกิดภาวะหรืออาการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของฮอร์โมน อาทิ ระดับพลังงานลดลง การเผาผลาญในร่างกายลดลง ผิวพรรณเปลี่ยนแปลง แห้งกร้าน รอยเหี่ยวย่น มวลกล้ามเนื้อลดลง ปริมาณไขมันสะสมในร่างกายเพิ่มขึ้น กระดูกบาง ความจำลดลง สมองเสื่อม ภาวะการนอนหลับผิดปกติ นอนหลับยากขึ้น นอนหลับไม่สนิท หงุดหงิดง่าย ซึมเศร้า ความต้องการทางเพศลดลง เป็นต้น และอาจเพิ่มความเสี่ยงของภาวะไขมันในเลือดสูงและโรคหัวใจขาดเลือด

 

รายละเอียดของโปรแกรม

ตรวจระดับสมดุลของฮอร์โมนต่าง ๆ ในร่างกาย เช่น
  • ฮอร์โมนการเผาผลาญ
  • ฮอร์โมนเพศ
  • ฮอร์โมนการนอน
  • ฮอร์โมนความเครียด
  • Growth Hormone
  • ฮอร์โมนอินซูลิน
  • ฯลฯ

 

Hormone Replacement Therapies : HRT

การรักษาด้วยการให้ฮอร์โมนทดแทนโดยฮอร์โมนที่ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย โรงพยาบาลกรุงเทพ เลือกใช้ฮอร์โมนที่มีลักษณะโครงสร้างทางเคมีเหมือนฮอร์โมนธรรมชาติของมนุษย์ (Bioidentical Hormone) เท่านั้น และมีการตรวจติดตามอย่างใกล้ชิด โดยปรับระดับฮอร์โมนให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละบุคคลเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

 

photo

แชร์