ประกาศ: ย้ายบริการ (บางส่วน) ไปยัง โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล

1 นาทีในการอ่าน
ประกาศ: ย้ายบริการ (บางส่วน) ไปยัง โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล

แชร์

ประกาศ: ย้ายบริการ (บางส่วน) ไปยัง โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล 

 

ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2562 เป็นต้นไป ศูนย์ข้อสะโพกและข้อเข่า ย้ายบริการไปยัง โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล ชั้น 1 อาคารฝั่งใต้

Relocation to BIH


ตั้งแต่วันที่ 4 ก.ค. 2562 เป็นต้นไป ศูนย์กระดูกและข้อ ย้ายบริการไปยัง โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล ชั้น 1 อาคารฝั่งใต้

Relocation to BIH


ตั้งแต่วันที่ 8 ก.ค. 2562 เป็นต้นไป ศูนย์สมองและระบบประสาท ย้ายบริการไปยัง โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล ชั้น 1 และชั้น 2 อาคารฝั่งเหนือ

Relocation to BIH


ตั้งแต่วันที่ 10 ก.ค. 2562 เป็นต้นไป สถาบันโรคกระดูกสันหลัง ย้ายบริการไปยัง โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล ชั้น 2 อาคารฝั่งใต้

Relocation to BIH

 

ขออภัยอย่างสูงในความไม่สะดวก

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
Contact Center โรงพยาบาลกรุงเทพ
โทร. 0 2310 3000 หรือ โทร.1719

แชร์