โปรแกรมตรวจ Preventive Genetic Testing

2 นาทีในการอ่าน
โปรแกรมตรวจ Preventive Genetic Testing

แชร์

ในร่างกายของมนุษย์ทุกคนล้วนประกอบไปด้วยเซลล์ต่าง ๆ มากมายเป็นล้าน ๆ เซลล์ หน้าที่ของเซลล์นั้นเป็นที่ทราบกันดีว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก ทั้งในเรื่องของการสร้างพลังงานและการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่ถูกบรรจุอยู่ในนิวเคลียสภายในเซลล์แต่ละเซลล์

แต่ละเซลล์จะมีแท่งโครโมโซม ซึ่งก็คือ สายพันธุกรรม (DNA) ที่ขดพันกันเป็นเกลียวอยู่ โดยสายพันธุกรรมนี้หากเราคลี่ออกมาจะมีความยาวถึง 2 เมตรในสายพันธุกรรมนั้นประกอบขึ้นจากกรดอะมิโน (Bases) ได้แก่ Adenine(A), Cytosine(C), Guanine(G), Thymine(T) ลำดับการเรียงตัวกันของกรดอะมิโนเหล่านี้เรียกว่า ยีน จึงอาจกล่าวได้ว่า ยีนมีหน้าที่ในการถ่ายทอดรหัสพันธุกรรมจากบิดา มารดา มาสู่ตัวเรา เปรียบเสมือนพิมพ์เขียวของร่างกาย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการกำหนดการแสดงออกถึงลักษณะที่เฉพาะในแต่ละบุคคล โดยในมนุษย์พบว่าสายพันธุกรรมของ 99.9% มีข้อมูลที่เหมือนกันทุกประการเพียง 0.1% เท่านั้นที่มีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่อธิบายว่าเหตุใดมนุษย์เราจึงแตกต่างกันทั้งหน้าตา ร่างกาย การเกิดโรคที่แตกต่างกันการตรวจ Preventive Genetic Testing ทำการตรวจได้สะดวก รวดเร็ว เพียงงดน้ำงดอาหารก่อนการตรวจเพียง 1 ชั่วโมง จากนั้นแพทย์จะทำการซักประวัติ ตรวจร่างกาย และใช้ไม้สำลีขูดเบา ๆ ที่กระพุ้งแก้ม เพื่อนำเนื้อเยื่อบุกระพุ้งแก้มไปตรวจ จากนั้นภายใน 4 สัปดาห์จะได้รับผลตรวจ พร้อมคำแนะนำจากแพทย์ในการวางแผนการใช้ชีวิตเพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์อย่างเหมาะสมและถูกต้องตามพิมพ์เขียวของตัวเราอีกด้วย

ซึ่งในขณะนี้การตรวจ Preventive Genetic Testing นี้ได้แบ่งกลุ่มยีนที่ศึกษาออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะแก่การประเมินภาวะความเสี่ยงในการเกิดโรคที่แพทย์ผู้ชำนาญการสามารถออกแบบการรักษาที่ตรงกับตัวท่านได้มากที่สุด ตามหัวข้อดังนี้

  • Andrology : ตรวจประเมินความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก ภาวะกระดูกพรุน เส้นเลือดอุดตัน ขบวนการกำจัดของเสียออกจากร่างกาย และการอักเสบเรื้อรัง
  • Gynecology : ตรวจประเมินความเสี่ยงต่อโรคกระดูกพรุน ภาวะเส้นเลือดอุดตัน โรคหัวใจ และมะเร็งเต้านม รวมถึงผลดีผลเสียที่จะได้รับจากการได้รับฮอร์โมนเพศหญิงทดแทน
  • Obstetrics : ตรวจประเมินผลแทรกซ้อนที่อาจเกิดระหว่างการตั้งครรภ์ เช่น ภาวะเส้นเลือดอุดตัน (Thrombosis)
  • Pharmacology : บ่งบอกถึงความแตกต่างทางพันธุกรรม (Genetic Variation) ที่มีผลต่อการบริหารยาของร่างกาย รวมถึงประสิทธิภาพหรือผลข้างเคียงที่อาจเกกิดขึ้นจากการใช้ยาในแต่ละบุคคล
  • Cardiology : ตรวจประเมินความเสี่ยงต่อโรคที่ทำให้เกิดโรคในกลุ่มหัวใจและหลอดเลือด ได้แก่ เส้นเลือดอุดตัน (Atherosclerosis), โรคอ้วน (Obesity), ความผิดปกติของไขมันในเส้นเลือด, ความดันโลหิตสูง (Hypertension), โรคหลอดเลือดหัวใจ (Coronary artery disease) และสมอง (Stroke)
  • Nutrigenetics : การตรวจประเมินความแตกต่างทางพันธุกรรมที่มีผลต่อขบวนการของร่างกายต่ออาหารที่ร่างกายได้รับว่าก่อให้เกิดผลดีผลเสียต่อร่างกายอย่างไร โดยอาหารบางอย่างสามารถส่งผลดีหรือผลเสียต่อร่างกาย ทำให้เกิดโรคอ้วนและโรคต่าง ๆ การศึกษาทางพันธุกรรมในกลุ่มนี้จึงนำไปสู่การวางแผนในการเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมในแต่ละบุคคล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อร่างกาย (Diet Plan)

 

บริการตรวจ Preventive Genetic Testing

photo

แชร์