รพ.กรุงเทพ จัดกิจกรรม “อย่าให้สูงวัยล้ม เดี๋ยวไม่ลุก”

1 นาทีในการอ่าน
รพ.กรุงเทพ จัดกิจกรรม “อย่าให้สูงวัยล้ม เดี๋ยวไม่ลุก”

แชร์

รพ.กรุงเทพ จัดกิจกรรมอย่าให้สูงวัยล้ม เดี๋ยวไม่ลุก” ห่วงผู้สูงอายุลื่นหกล้ม เสี่ยงบาดเจ็บทางสมองและกระดูกสะโพกหัก รณรงค์ลูกหลานร่วมป้องกัน เพื่อคุณภาพชีวิตสูงวัย เนื่องในวันผู้สูงอายุ

 

โรงพยาบาลกรุงเทพ ห่วงใยผู้สูงอายุ ป้องกันการลื่นหกล้ม พร้อมร่วมรณรงค์ให้บุตรหลานช่วยกันระวัง เนื่องในวันผู้สูงอายุ 13 เมษายนนี้  จัดงาน อย่าให้สูงวัยล้ม เดี๋ยวไม่ลุก” 

จากสถิติ คาดว่าปี พ.ศ. 2564 ประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ (Complete Aged Society) ทั้งนี้ พบว่าประชากรผู้สูงอายุไทยยังมีปัญหาเรื่องสุขภาพที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง และบางส่วนไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เช่น รับประทานอาหาร เข้าห้องน้ำและแต่งตัวเองไม่ได้  มากถึงร้อยละ 5  ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ย่อมกลายเป็นภาระกับคนใกล้ชิดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ปัญหาที่พบบ่อยของผู้สูงอายุที่ได้รับอุบัติเหตุภายในบ้าน คือ กระดูกสะโพกแตกหัก และอุบัติเหตุทางสมอง ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้มีอัตราการความพิการและอัตราการเสียชีวิตค่อนข้างสูง

อย่าให้สูงวัยล้ม เดี๋ยวไม่ลุก, ผู้สูงอายุลื่นล้ม, สะโพกหัก, อุบัติเหตุ

นพ.นิวัติ อินทรวิเชียร รองผู้อำนวยการ รพ.กรุงเทพ และ นพ.ภาคภูมิ จุลภูมิพินิจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รพ.กรุงเทพ เป็นประธานเปิดงาน อย่าให้สูงวัยล้ม เดี๋ยวไม่ลุก ห่วงผู้สูงอายุลื่นหกล้ม เสี่ยงบาดเจ็บทางสมองและกระดูกสะโพกหัก รณรงค์ลูกหลานร่วมป้องกันเพื่อคุณภาพชีวิตสูงวัย เนื่องในวันผู้สูงอายุ

โดยมี นพ.เอกกิตติ์ สุรการ ผู้อำนวยการศูนย์อุบัติเหตุกรุงเทพ นพ.ประณต นิพัทธสัจก์ ศัลยแพทย์สมองและระบบประสาท นพ.เอกจิต ศิขรินกุล ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ พญ.ธันยาภรณ์ ตันสกุล แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และ พญ.พัณณิดา วัฒนพนม ผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์ ร่วมเป็นวิทยาการให้ข้อมูล และจำลองสถานการณ์การวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุสะโพกหัก ร่วมแถลงข่าวและให้ข้อมูลกับสื่อมวลชน 

อย่าให้สูงวัยล้ม เดี๋ยวไม่ลุก, ผู้สูงอายุลื่นล้ม, สะโพกหัก, อุบัติเหตุ

อย่าให้สูงวัยล้ม เดี๋ยวไม่ลุก, ผู้สูงอายุลื่นล้ม, สะโพกหัก, อุบัติเหตุ

แชร์