Overtraining Syndrome ออกกำลังหนักเกินไปไม่ดีแน่

2 นาทีในการอ่าน
Overtraining Syndrome ออกกำลังหนักเกินไปไม่ดีแน่

แชร์

อย่างที่ทราบกันดีว่าการออกกำลังกายนั้นดีต่อร่างกาย แต่ถ้าออกกำลังกายมากเกินไปอาจตกอยู่ในภาวะ Overtraining Syndrome ออกกำลังกายมากเกินไปจนบั่นทอนร่างกายและจิตใจ เพราะฉะนั้นจึงควรรู้เท่าทันและออกกำลังกายให้พอดีเพื่อการมีสุขภาพที่แข็งแรง


รู้จัก
Overtraining Syndrome

Overtraining Syndrome คือกลุ่มอาการหรือการตอบสนองของร่างกายที่ส่งผลต่อสมรรถภาพของร่างกาย (Physical Performance) และส่งผลในเรื่องของจิตใจ ทำให้อารมณ์แปรปรวนหรือมีความผิดปกติของอารมณ์ (Mood Disturbance) จากการออกกำลังกายที่หนักจนเกินรับไหว


ตัวการ Overtraining Syndrome

สาเหตุของ Overtraining Syndrome ได้แก่

 • ฝึกซ้อมมากเกินไป โดยออกแบบโปรแกรมการฝึกซ้อมที่ไม่เหมาะกับผู้ที่ออกกำลังกาย อาทิ ปริมาณการซ้อม ความหนักหน่วงของการซ้อม เป็นต้น
 • พักผ่อนไม่เพียงพอ เช่น นอนหลับไม่เพียงพอ พักผ่อนระหว่างซ้อมน้อยเกินไป
 • ร่างกายได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วน เช่น โปรตีนน้อยเกินไป ทำให้ร่างกายและกล้ามเนื้อขาดการฟื้นฟูอย่างมีประสิทธิภาพ, คาร์โบไฮเดรตน้อยเกินไป ทำให้ร่างกายสะสมพลังงานได้ไม่เต็มที่, สารน้ำหรือน้ำน้อยเกินไป อาจทำให้เกิดภาวะขาดน้ำระหว่างออกกำลังกาย เป็นต้น
 • ความเครียดสะสม ทำให้เกิดภาวะ Overtraining Syndrome ได้เช่นกัน

กลุ่มเสี่ยง Overtraining Syndrome

 • ผู้ที่ออกกำลังกายหนักเกินไป
 • นักกีฬา
 • ผู้ฝึกซ้อมเพื่อเข้าแข่งขัน

อาการ Overtraining Syndrome

อาการของภาวะ Overtraining Syndrome มีหลายรูปแบบ เช่น

 • สมรรถภาพการออกกำลังกายลดลง 
 • ไม่สามารถออกกำลังกายได้ตามเป้าที่วางไว้ 
 • เหนื่อยง่ายผิดปกติ 
 • หอบเหนื่อยมากขึ้น 
 • เหงื่อออกมากขึ้น
 • น้ำหนักลดลงโดยไม่ทราบสาเหตุ 
 • เบื่ออาหาร 
 • เครียดโดยไม่มีสาเหตุ 

Overtraining Syndrome ออกกำลังหนักเกินไปไม่ดีแน่

ป้องกัน Overtraining Syndrome

สำหรับผู้ที่ออกกำลังกายอย่างหนักควรต้องระวังภาวะ Overtraining Syndrome โดยจัดวางโปรแกรมการออกกำลังกายที่เหมาะสม อาจใช้หลักการง่าย ๆ คือ นักกีฬาหรือผู้ที่เตรียมแข่งขันควรทำเวลาให้ดีขึ้นไม่เกิน 10% ในแต่ละสัปดาห์ หากเป็นนักวิ่งไม่ควรเพิ่มระยะทางมากจนเกินไป ไม่ควรเกิน 10% ในแต่ละสัปดาห์ และต้องพักผ่อนให้เพียงพอ นอนหลับให้มีคุณภาพ


ความรุนแรงของ Overtraining Syndrome

หากออกกำลังกายมากเกินไปจนร่างกายตกอยู่ในภาวะ Overtraining Syndrome อาจส่งผลเสียต่อร่างกาย เช่น กระดูกอ่อนหัวเข่าสึก เส้นเอ็นหัวเข่าบาดเจ็บ ซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะข้อเข่าเสื่อมในระยะยาวได้

อย่างไรก็ตามถ้าออกกำลังกายแล้วรู้สึกเหนื่อยง่าย ไม่ฟิตเหมือนที่เคย แนะนำให้ตรวจเช็กความฟิตของร่างกายกับแพทย์เฉพาะทางเพื่อจะได้รู้สมรรถภาพของตัวเอง ออกกำลังกายได้อย่างเหมาะสม มีสุขภาพดีในระยะยาว 


สอบถามเพิ่มเติมที่
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย โรงพยาบาลกรุงเทพ
ชั้น 5 อาคาร D โรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดให้บริการ ทุกวัน เวลา 08.00 – 16.00 น.

แชร์