โรงพยาบาลกรุงเทพยังไม่เปิดให้จองวัคซีน COVID-19 ทางเลือก

< 1 นาทีในการอ่าน
โรงพยาบาลกรุงเทพยังไม่เปิดให้จองวัคซีน COVID-19 ทางเลือก

แชร์

โรงพยาบาลกรุงเทพขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่า ตามที่มีข่าวการสั่งซื้อวัคซีนเอกชน เพื่อให้บริการประชาชนนั้น 
ขณะนี้ทางโรงพยาบาลกรุงเทพขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า ทางโรงพยาบาลยังไม่ได้ทำการสั่งซื้อหรือจองวัคซีนทางเลือกไม่ว่ายี่ห้อใด ๆ ก็ตามตามที่เป็นข่าวออกมาจึงยังไม่สามารถทำการเปิดจองได้
 
หากทางโรงพยาบาลกรุงเทพพร้อมให้บริการจะเรียนให้ทุกท่านทราบอีกครั้งหนึ่ง
 

โปรดระมัดระวังในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับช่องทางต่างๆที่อาจจะเป็นการกระทำโดยมิจฉาชีพได้

ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2564


ขอให้ติดตามข่าวสารของทางโรงพยาบาลกรุงเทพ ผ่านช่องทางดังนี้

แชร์