คลินิกนอกเวลา

< 1 นาทีในการอ่าน
คลินิกนอกเวลา

สอบถามเพิ่มเติมที่
คลินิกนอกเวลา
ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดให้บริการทุกวันเวลา 16.00 น. – 23.00 น.
รับบริการที่ คลินิกอายุรกรรม

แชร์