2 รางวัลแห่งความภูมิใจ ประจำปี 2023

1 นาทีในการอ่าน
2 รางวัลแห่งความภูมิใจ ประจำปี 2023

แชร์

โรงพยาบาลกรุงเทพได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่ดีสุดของไทย ปี 2023 (one of the World’s Best Hospitals 2023 – Thailand) โดย Newsweek นิตยสารข่าวและเว็บไซต์ชั้นนำของสหรัฐอเมริกา ร่วมกับ บริษัทข้อมูลระดับโลก Statista จัดอันดับโรงพยาบาลที่ดีสุดในโลก ประจำปี 2566 หรือ The World’s Best Hospitals 2023 ผ่านทาง www.newsweek.com โดยพิจารณาเกณฑ์การสำรวจออนไลน์จากบุคลากรทางการแพทย์ ผลสำรวจประสบการณ์ของผู้ป่วย มาตรวัดด้านคุณภาพของโรงพยาบาล และผลประเมินการรักษาทั้งด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย จาก PROMs Survey (Patient Reported Outcome Measures) ซึ่งโรงพยาบาลกรุงเทพได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่ดีสุดของไทย ปี 2023 แสดงให้เห็นถึงคุณภาพการบริการทางการแพทย์และมาตรฐานในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพ และความทุ่มเทของบุคลากรทุกคนของโรงพยาบาลกรุงเทพ ทำให้เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่ดีที่สุดของไทยที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้รับบริการชาวไทยและชาวต่างชาติตลอดมา

นอกจากนี้โรงพยาบาลกรุงเทพยังได้รับรางวัล THAILAND’S MOST ADMIRED COMPANY 2022-2023 บริษัทที่น่าเชื่อถือสุดในกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน โดยนิตยสาร BrandAge คัดเลือกที่สุดขององค์กรธุรกิจ จากความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม การดำเนินธุรกิจ ภาพลักษณ์แบรนด์ การบริหารจัดการ ความรับผิดชอบต่อสังคม และการบริการที่ดี จากการเป็นโรงพยาบาลที่มีระบบการดูแลคนไข้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นองค์กรที่มีผลการดำเนินธุรกิจดีเยี่ยม

ทั้งหมดนี้นับเป็นความภาคภูมิใจและเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้โรงพยาบาลกรุงเทพไม่หยุดยั้งในการพัฒนาบริการด้านการดูแลรักษาสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อให้ทุกคนได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.newsweek.com/rankings/worlds-best-hospitals-2023/thailand

แชร์