ศอ.บต.จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอาหรับเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ รพ.กรุงเทพ

1 นาทีในการอ่าน
ศอ.บต.จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอาหรับเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ รพ.กรุงเทพ

แชร์

นพ. ดุลย์  ดำรงศักดิ์  ผู้ช่วยประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม  1 โรงพยาบาลกรุงเทพ พร้อมด้วย คุณสุนิสา รามแก้ว ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (กรมประชาสัมพันธ์)  เป็นประธานเปิด “กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอาหรับเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาทักษะภาษาอาหรับในการส่งเสริมอาชีพทางด้านล่ามภาษาและบริการสุขภาพ โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์ภาษานานาชาติจังหวัดชายแดนภาคใต้  ภายใต้การริเริ่มของ ผศ. ดร. รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาลประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และกรรมการผู้แทนพิเศษรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้คัดสรรนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ที่มีทักษะภาษาอาหรับ จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 10 คน เข้าร่วมฝึกประสบการณ์ทางด้านทักษะการล่ามและการให้บริการแก่ผู้ป่วยจากกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ณ โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ในช่วงเดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2566  เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาของเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีศักยภาพนำไปสู่การประกอบอาชีพที่ช่วยพัฒนาคุณภาพนำไปสู่ตลาดแรงงานระดับโลกต่อไป

แชร์