สมาพันธ์คริสเตียนผู้บำบัดโรคแห่งประเทศไทย (THCF) จัดร้องเพลงประสานเสียงในเดือนแห่งความรัก 2023

< 1 นาทีในการอ่าน
สมาพันธ์คริสเตียนผู้บำบัดโรคแห่งประเทศไทย (THCF) จัดร้องเพลงประสานเสียงในเดือนแห่งความรัก 2023

แชร์

เนื่องในโอกาสที่เดือนกุมภาพันธ์เป็นช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ สมาพันธ์คริสเตียนผู้บำบัดโรคแห่งประเทศไทย (THCF) ซึ่งสังกัดอยู่ในสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย ทำพันธกิจประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้ากับบุคลากรในวงการสาธารณสุข ผู้ป่วย และญาติผู้ป่วยในโรงพยาบาล ผ่านเสียงเพลงประสานเสียงและดนตรี Choir Charm อันแสนไพเราะจากคณะนักร้องประสานเสียงมีลัลมิชชันนารีกรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก นพ.จุลเดช ยศสุนทรากุล รองประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) คุณเสริมศักดิ์ คำพิทูลย์ ผู้อำนวยการฝ่าย Hospitality Management โรงพยาบาลกรุงเทพ ร่วมรับฟังดนตรีอันแสนไพเราะพร้อมด้วยผู้เข้ารับบริการ ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นและผ่อนคลาย เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ลานเปียโน โรงพยาบาลกรุงเทพ 

แชร์