ปธพ. รุ่น 10 เยี่ยมชมศึกษาดูงาน โรงพยาบาลกรุงเทพ

1 นาทีในการอ่าน
ปธพ. รุ่น 10 เยี่ยมชมศึกษาดูงาน โรงพยาบาลกรุงเทพ

แชร์

โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที่ 10 โดย สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ แพทยสภา พร้อมรับฟังคำบรรยายสรุปในหัวข้อ กิจการของกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ภายใต้การบริหารสมัยใหม่ การควบคุม วางแผน การพัฒนา เพื่อให้ประเทศไทยคงขีดความสามารถทางการแข่งขัน Medical Hub ในระดับนานาชาติ โดย พญ.เมธินี ไหมแพง รองประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม 1 และผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ พร้อมพานำชมการให้บริการในส่วนต่าง ๆ ของโรงพยาบาล อาทิ ศูนย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยบีดีเอ็มเอส (BDMS Medevac Center) Smart ICU ห้องผ่าตัดอัจฉริยะ ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งกรุงเทพ ศูนย์เคมีบำบัดวัฒโนสถ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และหอพักผู้ป่วย Elite Hall

โดยมี พลอากาศโท นพ.อิทธิพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทย์สภา และประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง  .คลินิก นพ.วิศิษฏ์ วามวาณิชย์ ประธานหลักสูตร ปธพ. รุ่น 10 พร้อมด้วย พญ.ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม 1 และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และผู้บริหาร ร่วมงานเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

แชร์