แคปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบ Portable Isolation Chamber Negative Pressure โดย เฮลิคอปเตอร์การแพทย์ฉุกเฉิน (SKY ICU)

1 นาทีในการอ่าน
แคปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบ Portable Isolation Chamber Negative Pressure  โดย เฮลิคอปเตอร์การแพทย์ฉุกเฉิน (SKY ICU)

แชร์

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ที่ผ่านมา ศูนย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยบีดีเอ็มเอส (BDMS Medevac Center) โรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้ลำเลียงผู้ป่วยวิกฤต COVID-19 ด้วย แคปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบ (Portable Isolation Chamber Negative Pressure) โดย เฮลิคอปเตอร์การแพทย์ฉุกเฉิน (SKY ICU) จาก โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก มารับการรักษาต่อที่ โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที  ทั้งนี้การใช้แคปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบ ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับความปลอดภัยสูงสุดขณะลำเลียง และเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อจากผู้ป่วยสู่บุคลากรและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์เวชศาสตร์การบินและพยาบาลที่ชำนาญการด้านเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศตลอดการเดินทาง 


สอบถามเพิ่มเติมที่

แชร์