โรงพยาบาลกรุงเทพขอแจ้งการเลื่อนนัดหมายการฉีดวัคซีน COVID-19 ของทุกท่านที่ลงทะเบียนผ่าน "หมอพร้อม" และ “ไทยร่วมใจ" วันที่ 15 - 20 มิถุนายน 2564

< 1 นาทีในการอ่าน
โรงพยาบาลกรุงเทพขอแจ้งการเลื่อนนัดหมายการฉีดวัคซีน COVID-19 ของทุกท่านที่ลงทะเบียนผ่าน "หมอพร้อม" และ “ไทยร่วมใจ" วันที่ 15 - 20 มิถุนายน 2564

แชร์