ขอแสดงความยินดี แด่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิง สุจิตรา ประสานสุข รับโล่ประกาศเกียรติคุณ สตรีดีเด่น ในเวที / เครือข่ายสากล

1 นาทีในการอ่าน
ขอแสดงความยินดี แด่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิง สุจิตรา ประสานสุข รับโล่ประกาศเกียรติคุณ สตรีดีเด่น ในเวที / เครือข่ายสากล

แชร์


ขอแสดงความยินดี แด่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิง สุจิตรา ประสานสุข รับโล่ประกาศเกียรติคุณ สตรีดีเด่น ในเวที / เครือข่ายสากล

เนื่องในโอกาสวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี เป็นวันสตรีสากล กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้คัดเลือกสตรี เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น ในสาขาต่างๆ 

ในปีนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิง สุจิตรา ประสานสุข ผู้อำนวยการศูนย์การได้ยิน การพูด การทรงตัวและเสียงในหู โรงพยาบาลกรุงเทพ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ สตรีดีเด่น ในเวที / เครือข่ายสากล ประเภท บุคคลภาครัฐ จาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบโล่รางวัล ให้กับสตรีดีเด่น   กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ในนามของคณะผู้บริหาร แพทย์ และพนักงาน โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ขอร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิง สุจิตรา ประสานสุข ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ แสดงถึงความมุ่งมั่นและช่วยเหลือสังคม ให้เป็นที่ประจักษ์ในเวทีระดับสากล


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์การได้ยิน การพูด การทรงตัวและเสียงในหู
ชั้น 2 อาคารโรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดให้บริการ
จันทร์ – ศุกร์ 08.00 - 19.00 น.
วันเสาร์ อาทิตย์ 08.00 - 16.00 น.

แชร์