รพ.กรุงเทพ จัด “BDMS อบรมการช่วยชีวิต” ให้กับ SIBA College เพื่อช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

1 นาทีในการอ่าน
รพ.กรุงเทพ จัด “BDMS อบรมการช่วยชีวิต” ให้กับ SIBA College เพื่อช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

แชร์

โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ร่วมกับ SIBA College วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี จัดกิจกรรม “BDMS อบรมการช่วยชีวิต” การฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (Basic Life Support :BLS) และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) รณรงค์ให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งหวังต่อการเพิ่มอัตราการรอดชีวิตและลดอัตราพิการของผู้ป่วยฉุกเฉิน

โดยได้รับเกียรติจาก คุณพิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร SIBA และคณาจารย์ ให้การต้อนรับทีมวิทยากร นำโดย พญ.สมจินตนา เอี่ยมสรรพางค์ ผู้อำนวยการแผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลกรุงเทพ พร้อมทีม BLS Instructor ร่วมบรรยายให้การฝึกอบรมและฝึกทักษะให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรการศึกษา ได้ปฏิบัติจริง เพื่อรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินในอนาคต ในการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบเหตุก่อนถึงมือแพทย์ได้อย่างทันท่วงที ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์

แชร์