My B+ แอปอัจฉริยะ คลิกเดียวครบทุกข้อมูลสุขภาพไว้ในมือถือคุณ

< 1 นาทีในการอ่าน
My B+ แอปอัจฉริยะ คลิกเดียวครบทุกข้อมูลสุขภาพไว้ในมือถือคุณ

แชร์

My B+ แอปอัจฉริยะ คลิกเดียวครบทุกข้อมูลสุขภาพ ไว้ในมือถือคุณ

เป็นคู่หูให้คุณอุ่นใจ ดูแลปรึกษาแพทย์ออนไลน์ และรับคำแนะนำ เข้าถึงประวัติการรักษาได้ทุกที่ ทุกเวลา

  • แสดงผลตรวจ COVID-19 และดาวน์โหลดใบรับรองแพทย์
  • นัดหมายแพทย์ / นัดตรวจสุขภาพ
  • บริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์
  • ดูประวัติสุขภาพและข้อมูลยา
  • ชำระเงินและบริการต่าง ๆ


ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน My B+


ดาวห์โหลดแอปพลิเคชัน My B+แชร์