เพศทางเลือก (LGBT)

2 นาทีในการอ่าน
เพศทางเลือก (LGBT)

แชร์

“เพศทางเลือก” คืออะไร

เพศทางเลือก คือ กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งซึ่งที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือรสนิยมทางเพศที่แตกต่างไปจากคน ส่วนใหญ่ในสังคม สามารถจำแนกได้ดังนี้

 

  1. กลุ่มที่มีความหลากหลายด้านอัตลักษณ์ทางเพศ คนที่มีเพศที่ปรากฏทางร่างกายกับจิตใจไม่ตรงกัน เช่น ร่างกายเกิดมาเป็นผู้ชาย แต่จิตใจรู้สึกว่าตนเองเป็นผู้หญิง

  1. กลุ่มที่มีความหลากหลายด้านรสนิยมทางเพศ คนเราแต่ละคนสามารถมีความรู้สึกรัก รู้สึกดึงดูด หรือมีอารมณ์ทางเพศต่อกัน ในลักษณะที่หลากหลายได้ มีทั้งรักเพศตรงข้าม รักเพศเดียวกัน รักทั้งสองเพศ หรือไม่มีความรู้สึกทางเพศต่อเพศใดเลยก็ได้

  1. กลุ่มที่มีความหลากหลายด้านการแสดงออกทางเพศ เป็นการแสดงออกภายนอกของแต่ละบุคคล ซึ่งอาจถูกตีความตามบริบทของสังคมนั้น ๆ ว่าเป็นเพศนั้นเพศนี้  เช่น คนที่ไว้ผมยาวสวมกระโปรงต้องเป็นผู้หญิง

 

เมื่อคนใกล้ตัว เป็น “เพศทางเลือก”

ปัจจุบันเราได้พบเห็นการแสดงออกของกลุ่มบุคคล “เพศทางเลือก”ผ่านทางสื่อต่าง ๆ ทำให้ตระหนัก ถึงการมีอยู่ของคนกลุ่มนี้อย่างกว้างขวางและทำให้หลายคนอาจมีข้อสงสัยว่าคนใกล้ตัวจะเป็น ”เพศทางเลือก” หรือไม่ เช่น พ่อแม่ที่กังวลเมื่อเห็นลูกชายชอบเล่นตุ๊กตากับกลุ่มเพื่อนผู้หญิง หลายคนรู้สึกรังเกียจและคิดว่าคนกลุ่มนี้มีความผิดปกติซึ่งความเข้าใจของคนส่วนใหญ่มักคลาดเคลื่อนจาก ความเป็นจริง

  

เพศทางเลือก” เป็นความผิดปกติหรือไม่ และเกิดจากอะไร

ความหลากหลายทางเพศเป็นส่วนผสมที่ซับซ้อนขององค์ประกอบทั้งทางกาย (ฮอร์โมน/สารเคมีในสมอง) จิตใจ (การเลี้ยงดู/ วิธีคิดของแต่ละคน) และสังคม (ความคาดหวัง/การยอมรับจากสังคม/วัฒนธรรมที่ หลากหลาย) ในทางการแพทย์ไม่ถือว่าบุคคลที่มีความแตกต่างทางรสนิยมและการแสดงออกทางเพศ เป็นความผิดปกติ  เพียงแต่อาจให้คำแนะนำในการปรับตัวและทำความเข้าใจกับคนรอบข้างในบางรายเท่านั้น แต่สำหรับผู้ที่มีความแตกต่างด้านอัตลักษณ์ทางเพศนั้นอาจมีความรู้สึกทุกข์ทรมานที่ต้องดำรงชีวิตอยู่ ภายใต้ร่างกายที่ในความรู้สึกลึก ๆ แล้วไม่ใช่ “ร่างกายของตนเอง” จึงจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือซึ่ง แพทย์จะพยายามแก้ไขร่างกายให้สอดคล้องกับภาวะจิตใจของคนคนนั้น

photo

แพทย์จะช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาอัตลักษณ์ทางเพศได้อย่างไร

 

การวินิจฉัยที่ถูกต้อง

จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสามารถระบุบุคคลที่มีปัญหา อัตลักษณ์ทางเพศท่ามกลางผู้ที่มีความหลากหลาย ทางเพศชนิดอื่นซึ่งมีอยู่มากมาย เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือตั้งแต่เนิ่น ๆ ผู้ที่สงสัยว่ามี ปัญหาอัตลักษณ์ทางเพศควรปรึกษาจิตแพทย์เพื่อวินิจฉัย หลังจากจิตแพทย์วินิจฉัยแล้วจะให้คำ แนะนำในการใช้ชีวิต การปรับตัว ตลอดจนการสื่อสาร กับครอบครัวหรือบุคคลอื่น ๆ ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น คุณครูเพื่อให้ทราบถึงวิธีการดูแลที่เหมาะสม และจะมีการนัดติดตามเป็นระยะเพื่อดูผลของการปรับตัว

การเข้าสู่กระบวนการแปลงเพศ

เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมบางคนอาจอยากเปลี่ยนแปลงร่างกายของตนให้เป็นไปตามที่จิตใจต้องการ จึงควร มาปรึกษากับแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในด้านต่าง ๆ เช่น ผู้ที่ต้องการใช้ฮอร์โมนควรปรึกษาแพทย์ระบบต่อมไร้ท่อ หรือสูตินรีแพทย์เพื่อให้แพทย์พิจารณาการใช้ฮอร์โมนหรือยาในขนาดที่เหมาะสมและไม่มีผล ข้างเคียงที่เป็นอันตราย ไม่ควรซื้อยาเหล่านี้กินเอง ผู้ที่ตัดสินใจจะรับการผ่าตัดเพื่อแปลงเพศจะต้องพบจิตแพทย์เพื่อยืนยันการวินิจฉัยและประเมินความพร้อมในการผ่าตัด และควรรับการผ่าตัดจากศัลยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการผ่าตัดรูปแบบนี้โดยเฉพาะ ควรทำการผ่าตัดในสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐานเพื่อความปลอดภัย

 


สอบถามเพิ่มเติมที่

แชร์