Hospitel สถานพยาบาลผู้ป่วยเฉพาะกิจ

1 นาทีในการอ่าน
Hospitel สถานพยาบาลผู้ป่วยเฉพาะกิจ

แชร์

Hospitel สถานพยาบาลผู้ป่วยเฉพาะกิจ

 • เกณฑ์การรับเคสคือ ต้องเป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 และอยู่ในเกณฑ์สีเขียว คือ ติดเชื้อและไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย อายุไม่เกิน 60 ปี และสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่มีภาวะทางจิตเวช 
 • ผู้รับบริการต้องเป็นคนที่ตรวจพบเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธีการตรวจแบบ RT-PCR เท่านั้น
 • ผู้ประสานงานในการติดต่อรับผู้ป่วยคือ COVID-19 Center โทร. 0 – 2308 – 7195 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 .

เกณฑ์ประเมินระดับความรุนแรงของผู้ป่วยโควิด-19

การแบ่งระดับความรุนแรงของผู้ป่วยโควิด-19 ตามอาการ ได้แก่

 สีเขียว 

 • ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย เช่น ไข้ ไอ น้ำมูก ตาแดง ผื่นขึ้น ฯลฯ

 สีเหลือง 

 • ผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง แต่มีอาการเหนื่อยหอบ หายใจเร็ว 
 • ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง / มีโรคร่วมที่สำคัญข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 
  1. อายุ > 60 ปี 
  2. โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (รวมโรคปอดอื่น ) 
  3. โรคไตเรื้อรัง
  4. โรคหัวใจและหลอดเลือด (รวมโรคหัวใจแต่กำเนิด) 
  5. โรคหลอดเลือดสมอง 
  6. โรคเบาหวานที่คุมไม่ได้ 
  7. โรคอ้วน (น้ำหนักเกิน 90 กก. และ / หรือค่าดัชนีมวลกายมากกว่าหรือเท่ากับ 30 กก/2) 
  8. โรคตับแข็ง 
  9. โรคภูมิคุ้มกันต่ำ (ความเข้มข้นเม็ดเลือดขาวในเลือด < 1,000 cell/mm3) 

 สีแดง 

 • หอบเหนื่อย 
 • หายใจลำบาก 
 • X-Ray พบปอดอักเสบรุนแรง 
 • มีภาวะปอดบวม (ระดับออกซิเจนในกระแสเลือดปลายนิ้ว < 96%) หรือความอิ่มตัวของเลือดลดลง >3% หลังออกกำลัง (Post – Exercise Hypoxemia) 

Hospitel สถานพยาบาลผู้ป่วยเฉพาะกิจ

ประเภทห้อง และราคาของบริการ Hospitel สถานพยาบาลผู้ป่วยเฉพาะกิจ

 1. ห้องประเภท Studio ราคาเริ่มต้น 4,000 บาทต่อวัน 
 2. ห้องประเภท Standard ราคาเริ่มต้น 4,500 บาทต่อวัน 
 3. ห้องประเภท Deluxe ราคาเริ่มต้น 6,000 บาทต่อวัน 
 4. ห้องประเภท Superior ราคา 12,000 บาทต่อวัน 

เงื่อนไขการรับบริการ 

 • ราคานี้รวมเฉพาะ ค่าห้องพัก, ค่าอาหาร 3 มื้อ, ค่าบริการโรงพยาบาล, ค่าบริการพยาบาล, ค่าเวชภัณฑ์เหมาจ่าย
 • ภายใต้ข้อจำกัดเรื่องจำนวนห้อง โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเลือกชนิดของห้องตามความเหมาะสม
 • สอบถามรายละเอียดติดต่อเข้าพักได้ที่ COVID-19 Center โทร. 0 – 2308 – 7195 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 .

สอบถามเพิ่มเติมที่
คลินิกอายุรกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพ
ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดบริการทุกวัน เวลา 06.00 - 20.00 น.

แชร์