บริการ Home Isolation ของโรงพยาบาลกรุงเทพ

3 นาทีในการอ่าน
บริการ Home Isolation ของโรงพยาบาลกรุงเทพ

แชร์

ขั้นตอนการเข้ารับบริการ

 1. ผู้เข้ารับบริการตรวจพบเชื้อโควิด-19 
 2. COVID Center ประสานงานจัดหาเตียงภายในโรงพยาบาล
  • กรณีมีเตียง: เข้ารับ Admit ตามขั้นตอน 
  • กรณีไม่มีเตียง:  
   • 1) แพทย์แจ้งผลตรวจและประเมินอาการผู้ป่วยเพื่อเข้า Home Isolation Program 
   • 2) พยาบาลประเมินสถานที่แยกกัก 
   • 3) พยาบาลประเมินความพร้อมด้านการสื่อสารผ่าน My B+ กับผู้ป่วย 
   • 4) อธิบายวิธีการปฏิบัติตัว 
   • 5) เตรียมอุปกรณ์ Thermometer และ Fingertip Pulse Oximeter 
 3. ติดตามอาการผ่านระบบ My B+
  • ตรวจสอบอาการด้วยตนเอง (Self – Monitoring) วันละ 2 ครั้ง คือ 08.00 . และ ก่อน 16.00 .

ระดับความรุนแรงของผู้ป่วยโควิด-19 

การแบ่งระดับความรุนแรงของผู้ป่วยโควิด-19 ตามอาการ ได้แก่

 สีเขียว 

 • ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย เช่น ไข้ ไอ น้ำมูก ตาแดง ผื่นขึ้น ฯลฯ

 สีเหลือง 

 • ผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง แต่มีอาการเหนื่อยหอบ หายใจเร็ว 
 • ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง / มีโรคร่วมที่สำคัญข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 
  1. อายุ > 60 ปี 
  2. โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (รวมโรคปอดอื่น ๆ) 
  3. โรคไตเรื้อรัง
  4. โรคหัวใจและหลอดเลือด (รวมโรคหัวใจแต่กำเนิด) 
  5. โรคหลอดเลือดสมอง 
  6. โรคเบาหวานที่คุมไม่ได้ 
  7. โรคอ้วน (น้ำหนักเกิน 90 กก. และ / หรือค่าดัชนีมวลกายมากกว่าหรือเท่ากับ 30 กก/2) 
  8. โรคตับแข็ง 
  9. โรคภูมิคุ้มกันต่ำ (ความเข้มข้นเม็ดเลือดขาวในเลือด < 1,000 cell/mm3) 

 สีแดง 

 • หอบเหนื่อย 
 • หายใจลำบาก 
 • X-Ray พบปอดอักเสบรุนแรง 
 • มีภาวะปอดบวม (ระดับออกซิเจนในกระแสเลือดปลายนิ้ว < 96%) หรือความอิ่มตัวของเลือดลดลง >3% หลังออกกำลัง (Post – Exercise Hypoxemia) 

บริการ Home Isolate ของโรงพยาบาลกรุงเทพ

คำแนะนำในการแยกกัก ที่พักอาศัย (HOME ISOLATION)  

แนวทางการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ในรูปแบบการแยกกัก ณ ที่พักอาศัย

 1. ผู้ป่วยที่วินิจฉัยใหม่ตามเกณฑ์ระหว่างรอ Admit เข้าโรงพยาบาล และแพทย์เห็นว่าสามารถแยกกักรักษาที่บ้านระหว่างรอเตียงโรงพยาบาลได้
 2. ผู้ป่วยโควิด-19 ที่ลดระดับการรักษาหลังเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหรือสถานที่ที่รัฐจัดให้อย่างน้อย 8 วันในกรณีเคสสีเขียว และอย่างน้อย10 วันในกรณีเคสสีเหลืองขึ้นไป และจำหน่ายกลับบ้านเพื่อแยกกักรักษาต่อเนื่องที่บ้านโดยวิธี Home Isolation

ลักษณะของบ้านพักอาศัยที่เหมาะสม 

บ้านหรือที่พักอาศัยของผู้ป่วยโควิด-19 ในช่วงที่ต้องแยกกัก ควรจะต้องมีลักษณะ ดังนี้

 • ผู้ป่วยโควิด-19 ต้องอาศัยในสถานที่พักอาศัยตลอดระยะเวลาแยกกัก ไม่ให้ออกจากที่พัก
 • มีห้องนอนส่วนตัว ถ้าไม่มีควรมีพื้นที่กว้างพอที่จะนอนห่างจากผู้อื่นกรณีมีผู้อยู่ร่วมบ้าน และต้องเปิดประตูหน้าต่างให้ระบายอากาศได้ดี
 • มีผู้จัดหาของใช้จำเป็นให้ได้ ไม่ต้องออกไปจัดหานอกบ้านด้วยตนเอง
 • ผู้ที่อยู่อาศัยร่วมบ้านสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำเรื่องสุขอนามัยและการแยกจากผู้ป่วยได้
 • ติดต่อโรงพยาบาลได้รวดเร็วและเดินทางมาโรงพยาบาลได้สะดวก 
 • ถ้าบ้านหรือที่พักไม่เหมาะสม อาจต้องหาสถานที่อื่นในการแยกกัก

บริการ Home Isolate ของโรงพยาบาลกรุงเทพ

แนวทางการดูแลตัวเองของผู้ป่วยเมื่อแยกกักรักษาตัวที่บ้าน 

 1. ผู้ป่วยควรหยุดเรียน หยุดงาน กิจกรรมต่าง ๆ และพักอยู่กับบ้านจนกว่าอาการจะหายเป็นปกติ ไม่มีไข้ ไอ น้ำมูก ตรวจ RT-PCR ไม่พบเชื้อ และแยกกักตัวอย่างน้อย 14 วัน
 2. เมื่อมีไข้ให้รับประทานยาลดไข้ เช่น พาราเซตามอล และยารักษาตามอาการ เช่น ยาละลายเสมหะ ยาลดน้ำมูก ตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร
 3. เช็ดตัวลดไข้ด้วยน้ำสะอาดอุ่นเล็กน้อยเป็นระยะ โดยการเช็ดแขนขาย้อนเข้าหาลำตัว เน้นการเช็ดตัวลดไข้บริเวณหน้าผาก ซอกรักแร้ ขาหนีบ ข้อพับแขนขา และใช้ผ้าห่มปิดหน้าอกระหว่างเช็ดแขนขาเพื่อไม่ให้หนาวเย็นจนเกินไป หากผู้ป่วยมีอาการหนาวสั่นต้องหยุดเช็ดตัวและห่มผ้าให้อบอุ่นทันที
 4. ดื่มน้ำสะอาดและน้ำผลไม้มาก ๆ งดดื่มน้ำเย็นจัด
 5. พยายามรับประทานอาหารอ่อน ๆ รสไม่จัด เช่น โจ๊ก ข้าวต้ม ไข่ ผัก และผลไม้ให้เพียงพอ
 6. นอนพักผ่อนมาก ๆ ในห้องที่อากาศไม่เย็นเกินไป และมีอากาศถ่ายเทสะดวก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

BHQ COVID CENTER 

โทร. 0 – 2308 – 7171 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 20.00 . 

*กรณีหาเตียงผู้ป่วยของภาครัฐ โทร. 1330 (กด 14) ,1668 


 

แชร์