รพ.หัวใจกรุงเทพ จัดงานแถลงข่าว เรื่องซับซ้อนทางด้านหัวใจ มั่นใจเรา

1 นาทีในการอ่าน
รพ.หัวใจกรุงเทพ จัดงานแถลงข่าว เรื่องซับซ้อนทางด้านหัวใจ มั่นใจเรา

แชร์

“เร่งรู้ก่อน ตรวจรักษาได้เร็ว อัตรารอดชีวิตสูง ด้วยทีมแพทย์ผู้เชียวชาญ”

นพ.ประดับ สุขุม ผู้อำนวยการ รพ.หัวใจกรุงเทพ นำทีมแพทย์ร่วมแถลงข่าว “โรคซับซ้อนทางด้านหัวใจ มั่นใจเรา” แนะแนวทางการรักษาโรคซับซ้อนทางด้านหัวใจ สำหรับผู้ป่วยที่เข้าข่ายเสี่ยง เพื่อเตรียมรับมือกับโรคที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยมี นพ.วิฑูรย์ ปิติเกื้อกูล รองผู้อำนวยการศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก นพ.ทวีศักดิ์ โชติวัฒนพงษ์ ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก นพ.อรรถภูมิ สู่ศุภอรรถ ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก เชี่ยวชาญเรื่องการผ่าตัดโรคหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง และพญ.ปราณิศา เหลืองรัศมีรุ่ง แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ รพ.หัวใจกรุงเทพ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย

ปัจจุบันพบอัตราคนไทยเป็นโรคหัวใจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี อาทิ โรคเส้นเลือดโป่งพอง และผู้ป่วยที่จำเป็นต้องผ่าตัดซ่อมลิ้นหัวใจ ซึ่งทั้ง 2 อาการนี้สามารถรักษาได้ หากได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาอย่างทันท่วงที โดยมีกลุ่มเสี่ยงได้แก่ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ผู้ที่มีภาวะอ้วน โรคหัวใจและหลอดเลือด และผู้ที่มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง การรักษาในปัจจุบันต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของทีมแพทย์ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีในการวินิจฉัยอย่างแม่นยำและการผ่าตัดแบบแผลเล็กที่เป็นทางเลือกใหม่ สะดวก ปลอดภัย ฟื้นตัวไว และช่วยให้ผู้ป่วยมีอัตราการรอดชีวิตสูงขึ้น

แชร์