แนวทางการตรวจ COVID-19 ที่ รพ.กรุงเทพ

1 นาทีในการอ่าน
แนวทางการตรวจ COVID-19 ที่ รพ.กรุงเทพ

แชร์

สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยง ทั้งมีอาการและไม่มีอาการ พร้อมด้วยมาตรการความปลอดภัย ด้วยจุดคัดกรองผู้ป่วยในทุก ๆ พื้นที่เข้า-ออกโดยแยกพื้นที่ในการให้บริการสำหรับผู้ที่ต้องการเข้ารับบริการตรวจหาเชื้อ COVID-19 เพื่อป้องกันความเสี่ยงและการแพร่กระจายของเชื้อ 

จุดบริการ COVID-19 ที่ รพ.กรุงเทพ

Acute Respiratory Infection Clinic (ARI Clinic)
ให้บริการตรวจหาเชื้อ COVID-19 จำนวนจำกัด 100 ท่าน / วัน

 • ARI Clinic ชั้น 1 โรงพยาบาลชีวา ทรานสิชั่นนัล แคร์ (TCH)
 • กรุณารับบัตรคิวหน้าจุดบริการ ตั้งแต่วันที่ 11 เม.ย. 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
 • รับผลภายใน 48 – 72 ชม. (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้ารับบริการ)
 • ทุกวัน เวลา 07.00 – 17.00 น.
 • โทร. 02 310 3961, 02 310 3962
 • https://goo.gl/maps/wJcmJkmSrJWQsmKAA


Non – Acute Respiratory Infection Clinic (Non-ARI Clinic)
ให้บริการตรวจหาเชื้อ COVID-19 จำนวนจำกัด 400 ท่าน / วัน

 • Non-ARI Clinic ชั้น 1 อาคาร R (Rehabilitation)
 • กรุณารับบัตรคิวหน้าจุดบริการ ตั้งแต่วันที่ 11 เม.ย. 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
 • รับผลภายใน 48 – 72 ชม. (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้ารับบริการ)
 • ทุกวัน เวลา 07.00 – 17.00 น.
 • โทร. 02 310 3812, 02 310 3519


ราคาแพคเกจใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2564 – 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ: เวลาเปิดทำการอาจมีการปรับเปลี่ยน โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แชร์