แนวทางการตรวจ COVID-19 ที่ รพ.กรุงเทพ

1 นาทีในการอ่าน
แนวทางการตรวจ COVID-19 ที่ รพ.กรุงเทพ

แชร์

สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยง ทั้งมีอาการและไม่มีอาการ พร้อมด้วยมาตรการความปลอดภัย ด้วยจุดคัดกรองผู้ป่วยในทุก ๆ พื้นที่เข้า-ออกโดยแยกพื้นที่ในการให้บริการสำหรับผู้ที่ต้องการเข้ารับบริการตรวจหาเชื้อ COVID-19 เพื่อป้องกันความเสี่ยงและการแพร่กระจายของเชื้อ   

จุดบริการ COVID-19 ที่ รพ.กรุงเทพ

Acute Respiratory Infection Clinic (ARI Clinic)

แผนกฉุกเฉิน (ER) โรงพยาบาลกรุงเทพ
เวลาเปิดทำการ ทุกวัน 8.00-17.00 น.* โทร. 1719

Non – Acute Respiratory Infection Clinic (Non-ARI Clinic)

จุดบริการที่ ชั้น 1 อาคาร R โรงพยาบาลกรุงเทพ
เวลาเปิดทำการ ทุกวัน 7.00-17.00 น.* โทร. 1719

หมายเหตุ* เวลาเปิดทำการอาจมีการปรับเปลี่ยน


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
เปิดให้บริการทุกวันเวลา 07.00 น. – 15.00 น.

แชร์