แนวทางการตรวจ COVID-19 ที่ รพ.กรุงเทพ

1 นาทีในการอ่าน
แนวทางการตรวจ COVID-19 ที่ รพ.กรุงเทพ

แชร์

สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยง ทั้งมีอาการและไม่มีอาการ พร้อมด้วยมาตรการความปลอดภัย ด้วยจุดคัดกรองผู้ป่วยในทุก ๆ พื้นที่เข้า-ออกโดยแยกพื้นที่ในการให้บริการสำหรับผู้ที่ต้องการเข้ารับบริการตรวจหาเชื้อ COVID-19 เพื่อป้องกันความเสี่ยงและการแพร่กระจายของเชื้อ

   COVID-19-Guidance-Web-TH-14012021

จุดบริการ COVID-19 ที่ รพ.กรุงเทพ

Acute Respiratory Infection Clinic (ARI Clinic)

แผนกฉุกเฉิน (ER) โรงพยาบาลกรุงเทพ
เวลาเปิดทำการ ตลอด 24 ชม.

Non – Acute Respiratory Infection Clinic (Non-ARI Clinic)

  • จุดบริการที่ ชั้น 1 อาคาร R (Rehabilitation)
    เวลาเปิดทำการ ทุกวัน 7.00-17.00
  • หลัง 17.00 น. รับบริการได้ที่ แผนกฉุกเฉิน (ER) โรงพยาบาลกรุงเทพ
  • โทร. 1719

ราคาแพคเกจใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564
หมายเหตุ: เวลาเปิดทำการอาจมีการปรับเปลี่ยน โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แชร์