แนวทางการตรวจ COVID-19 ที่ รพ.กรุงเทพ

1 นาทีในการอ่าน
แนวทางการตรวจ COVID-19 ที่ รพ.กรุงเทพ

แชร์

สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยง ทั้งมีอาการและไม่มีอาการ พร้อมด้วยมาตรการความปลอดภัย ด้วยจุดคัดกรองผู้ป่วยในทุก ๆ พื้นที่เข้า-ออกโดยแยกพื้นที่ในการให้บริการสำหรับผู้ที่ต้องการเข้ารับบริการตรวจหาเชื้อ COVID-19 เพื่อป้องกันความเสี่ยงและการแพร่กระจายของเชื้อ 

จุดบริการ COVID-19 ที่ รพ.กรุงเทพ

Acute Respiratory Infection Clinic (ARI Clinic)
ให้บริการตรวจหาเชื้อ COVID-19 สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการเท่านั้น จำนวนจำกัด 50 ท่าน / วัน

  • ARI Clinic ชั้น 1 โรงพยาบาลชีวา ทรานสิชั่นนัล แคร์ (TCH)
  • กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ โทร. 1719
  • รับผลภายใน 24 – 48 ชม. (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้ารับบริการ)
  • เปิดให้บริการ อังคาร – อาทิตย์ เวลา 07.00 – 15.00 น. (ปิดทุกวันจันทร์เพื่อทำความสะอาด)
  • โทร. 02 310 3961, 02 310 3962 หรือ 1719
  • กรณีฉุกเฉิน หากมีอาการทางระบบทางเดินหายใจ หรือมีอาการอื่น ๆ กรุณาติดต่อ แผนกฉุกเฉิน รพ. กรุงเทพ
  • https://goo.gl/maps/wJcmJkmSrJWQsmKAA


Non – Acute Respiratory Infection Clinic (Non-ARI Clinic)

ให้บริการตรวจหาเชื้อ COVID-19 สำหรับผู้ที่ไม่มีอาการ แต่ต้องการมาตรวจเพื่อคัดกรอง COVID-19  เฉพาะผู้ที่ทำนัดล่วงหน้าเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 7 .. 64 เป็นต้นไป

  • Non-ARI Clinic ชั้น 1 อาคาร R (Rehabilitation)
  • เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 07.00 – 15.00

  • โทร. 02 310 3812, 02 310 3519 หรือ 1719

สำหรับบริการผู้ป่วยนอกโรคอื่น ๆ โรงพยาบาลยังเปิดให้บริการตามปกติ

ราคาแพคเกจใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2564 – 31 ธันวาคม 2564
หมายเหตุ: เวลาเปิดทำการอาจมีการปรับเปลี่ยน โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แชร์